Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Pojat dekkareina

Hue and cry 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1947Kesto: minuuttia
Julkaisija: Sandrew MetronomeKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
(3)
Sallittu kaikenikäisille. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 3 vuotta.
VET: 27754EAN: 6415750041892

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sandrew Metronome) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mie­tim­me Kaup­pa­leh­den si­vuil­ta tu­tun le­gen­daa­ri­sen kol­le­gan As­ko Kart­tu­sen kans­sa taan­noin, on­ko ny­ky­pol­ves­sa enää ketään in­to­hi­mois­ta Mar­ton Tai­ga –­fa­nia.

Mie­tim­me Kaup­pa­leh­den si­vuil­ta tu­tun le­gen­daa­ri­sen kol­le­gan As­ko Kart­tu­sen kans­sa taan­noin, on­ko ny­ky­pol­ves­sa enää ketään in­to­hi­mois­ta Mar­ton Tai­ga –­fa­nia. Toi­vot­ta­vas­ti.
Har­ras­taa­ko ku­kaan ny­ky­pol­ves­ta klas­si­sia poi­ka­kir­jo­ja?
Po­jat dek­ka­rei­na liit­tyy va­ka­vaan tau­tiin, nos­tal­giaan. Se am­men­taa suo­raan so­danjäl­kei­sistä hal­vois­ta ja jos­kus hep­poi­sis­ta pulp-lu­ke­mis­tois­ta, joi­ta meillä edus­ti­vat Tai­gan kir­jat ja Out­si­de­rin vih­ko­set.
Lon­too­lai­set po­jat al­ka­vat epäillä ri­kok­sia, kun Trump-lu­ke­mis­ton ta­pah­tu­mat al­ka­vat kum­mas­ti siir­tyä ri­kol­li­sek­si to­del­li­suu­dek­si. Ver­ra­ton jut­tu on täyttä man­naa ai­na­kin niil­le suo­ma­lai­sil­le, jot­ka ovat säilö­neet po­pu­laa­ri­kult­tuu­ri­set aar­teen­sa jäl­ki­pol­vil­le.
Mik­si nos­tal­gia sit­ten on vaa­ral­lis­ta? Sik­si, että se har­haut­taa unoh­ta­maan, mikä jäi hie­non kir­jan tai elo­ku­van muis­ton al­le. Oli köyhää, oli sel­vit­ty so­das­ta. Ei ol­lut mo­nel­la te­le­vi­sio­ta ja elo­ku­va­li­put­kin kal­lis­tui­vat. Tämä rea­lis­ti­nen puo­li tu­lee tästä Ea­ling-ko­me­dias­ta mai­nios­ti esil­le pom­mi­te­tun Lon­toon rau­niois­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääniraita. Ekstroissa kuvagalleria. (PS)
27/11/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy