Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Aleksanteri

Alexander 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2004Kesto: 168 minuuttia
Julkaisija: Nordisk FilmKuva:
Anamorfinen 2.36
Ääniraita: Dolby Digital
DTS5.1
VET: 111845EAN: 6420201169162

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Nordisk Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ris­ti­rii­tai­sen vas­taa­no­ton saa­nut Alek­san­te­ri peit­toaa men­nen tul­len sa­ma­na vuon­na saa­pu­neen Troian.

Ris­ti­rii­tai­sen vas­taa­no­ton saa­nut Alek­san­te­ri peit­toaa men­nen tul­len sa­ma­na vuon­na saa­pu­neen Troian. Ih­me kyllä jo­pa par­ja­tun ker­to­jan käyttö (Ant­ho­ny Hop­kins) pa­ran­taa muu­ten vääjäämättä tur­han laa­jak­si ai­heek­si muo­dos­tu­van myy­tin pu­ris­ta­mis­ta elo­ku­va-a­jan puit­tei­siin. Do­ku­men­ti­no­mai­suus nos­taa ta­val­laan tämän yh­dek­si hie­noim­mis­ta his­to­rial­li­sis­ta elo­ku­vis­ta. Ho­mo­sek­suaa­li­nen si­vu­juon­ne­kin on vain so­pi­va maus­te, jo­ka an­taa dra­ma­tur­gial­le au­tent­tis­ta tun­net­ta. Tämä oli ajan ta­pa, sa­noi­vat kak­si­nais­mo­ra­lis­tit sit­ten muu­ta. Poi­ka­rak­kaus on sitä pait­si ku­vat­tu hie­no­tun­tei­ses­ti. Alek­san­te­ri sentään ke­syttää Bu­ke­fa­lok­sen sa­maan ta­paan kuin Ro­xan­nen­sa. Alek­san­te­rin esittä­mi­nen an­ti­ras­tis­ti­na voi ol­la tur­han kau­kaa­haet­tua, mut­ta se­kin on hy­vin kir­joi­tet­tu. Jos­pa ai­kan­sa suu­rin maail­man­val­loit­ta­ja oli­kin pa­ra­dok­saa­li­ses­ti Jee­suk­sen edelläkä­vijä.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva näyttää tarkalta, luonnolliselta ja vakaalta. Värikylläisyys on silmiinpistävää. Pienetkin häiriöt loistavat poissaolollaan. DTS on ehdottomasti tasapainoisimpi ääniraita, mutta molemmilla on ikävä taipumus tarjota enemmän painetta kuin tilan tuntua. Kahdella levyllä. Ekstroissa 12+76 min. dokumentit, 15 min. ylijäämäkuvaa, 11 lyhyttä haastattelua ja traileri.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy