Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Bombshell

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2019Kesto: 109 minuuttia
Julkaisija: Nordisk FilmKuva:
1080p 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 7332421065270

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Nordisk Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Hur­ja elo­ku­va Fox-uu­tis­ka­na­vaa pyö­rittä­neestä Ro­ger Ay­le­sistä, jo­ka käyt­ti al­laan työs­ken­nel­leitä nai­sia tör­keäs­ti hyväk­seen.

Hur­ja elo­ku­va Fox-uu­tis­ka­na­vaa pyö­rittä­neestä Ro­ger Ay­le­sistä (John Lith­gow), jo­ka käyt­ti al­laan työs­ken­nel­leitä nai­sia tör­keäs­ti hyväk­seen. Gretc­hen Carl­son (Ni­co­le Kid­man), Me­gyn Kel­ly (C­har­li­ze The­ron) ja Kay­la Pos­pi­sil (Mar­got Rob­bie) ovat ka­na­van kas­vo­ja, joil­le it­se­val­tiaan ta­voin käyttäy­tyvän Ay­le­sin ko­ru­ton ja kie­ro käytös on tut­tua sul­jet­tu­jen ovien ta­kaa. Nais­kol­mik­ko on ehkä vain ah­dis­te­lun jää­vuo­ren huip­pu, mut­ta sa­mal­la myös se it­senäis­ten mur­tu­mien lin­ja, jon­ka kaut­ta Ay­le­sin luo­ma pa­huu­den im­pe­riu­mi läh­ti mu­re­ne­maan.
E­lo­ku­vaa on kri­ti­soi­tu siitä, et­tei se juu­ri yllä skan­daa­lin lööp­pien taus­tal­le. Tot­ta on, että elo­ku­va ker­too vain vähän enemmän kuin mitä sa­no­ma­leh­dissä on skan­daa­lis­ta ra­por­toi­tu. Kui­ten­kin se mitä elo­ku­va ker­too on il­mei­sen us­kol­lis­ta to­si­ta­pah­tu­mil­le ja myös elo­ku­val­li­ses­ti pysäyttävän us­kot­ta­vaa. Eri­tyi­ses­ti Mar­got Rob­bie sel­viää vai­keis­ta koh­tauk­sis­taan Ay­le­sin edessä ja ystäväl­leen us­kou­tues­saan ai­dos­ti ja mu­ser­ta­van re­piväs­ti. Myös Char­li­ze The­ron te­kee voi­maan­nut­ta­van roo­lin Me­gyn Kel­lynä, pääs­ten myös hie­man leh­tiot­si­koi­den taak­se. Ni­co­le Kid­man puo­les­taan on hyvä ket­ju­reak­tion mas­ter­min­di­na, Gretc­hen Carl­so­ni­na, jo­ka us­koo, että pa­ras is­ku on ma­te­maat­ti­sen tar­kas­ti suun­ni­tel­tu.
E­lo­ku­vaa on niin ikään kri­ti­soi­tu yhtä ai­kaa skan­daa­lin­ha­kui­suu­des­ta ja Ay­le­sin toi­min­nan peh­mentä­mi­sestä. Näi­hin ris­ti­rii­tai­siin syytök­siin on vai­kea vas­ta­ta tyh­jentäväs­ti, mut­ta elo­ku­van löytämä pol­ku te­kee kyllä Ay­le­sin toi­min­nan laa­juu­deen ja häikäi­lemättö­myy­den selväk­si eikä sor­ru ra­has­ta­maan skan­daa­lin­sa ku­vas­tol­la. Eri­tyi­ses­ti John Lith­gown suo­ri­tus dia­bo­li­se­na Ay­le­sinä on hyvä ja omiaan tuo­maan esil­le hah­mon­sa sy­si­mus­tan luon­teen il­man yli­lyön­tejä. Te­ko­ja ei puo­lus­tel­la eikä ka­me­ra he­ku­moi vää­rinkäytöllä. Näin ol­len haas­ta­van ai­heen kä­sit­te­ly tun­tuu tah­dik­kaal­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva löytää hyvän sävyn dokumentin ja elokuvan välistä, ollen lähempänä jälkimmäistä. Terävä, vakaa ja värikylläinen kuva on ensiluokkainen. Ääniraita pitää hienosti jännitysnäytelmän tunnelmaa yllä. Ekstraton. (IJ)
05/10/2020

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy