Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Bombshell

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2019Kesto: 109 minuuttia
Julkaisija: Nordisk FilmKuva:
1080p 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 7332421065270

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Hur­ja elo­ku­va Fox-uu­tis­ka­na­vaa pyö­rittä­neestä Ro­ger Ay­le­sistä, jo­ka käyt­ti al­laan työs­ken­nel­leitä nai­sia tör­keäs­ti hyväk­seen.

Hur­ja elo­ku­va Fox-uu­tis­ka­na­vaa pyö­rittä­neestä Ro­ger Ay­le­sistä (John Lith­gow), jo­ka käyt­ti al­laan työs­ken­nel­leitä nai­sia tör­keäs­ti hyväk­seen. Gretc­hen Carl­son (Ni­co­le Kid­man), Me­gyn Kel­ly (C­har­li­ze The­ron) ja Kay­la Pos­pi­sil (Mar­got Rob­bie) ovat ka­na­van kas­vo­ja, joil­le it­se­val­tiaan ta­voin käyttäy­tyvän Ay­le­sin ko­ru­ton ja kie­ro käytös on tut­tua sul­jet­tu­jen ovien ta­kaa. Nais­kol­mik­ko on ehkä vain ah­dis­te­lun jää­vuo­ren huip­pu, mut­ta sa­mal­la myös se it­senäis­ten mur­tu­mien lin­ja, jon­ka kaut­ta Ay­le­sin luo­ma pa­huu­den im­pe­riu­mi läh­ti mu­re­ne­maan.
E­lo­ku­vaa on kri­ti­soi­tu siitä, et­tei se juu­ri yllä skan­daa­lin lööp­pien taus­tal­le. Tot­ta on, että elo­ku­va ker­too vain vähän enemmän kuin mitä sa­no­ma­leh­dissä on skan­daa­lis­ta ra­por­toi­tu. Kui­ten­kin se mitä elo­ku­va ker­too on il­mei­sen us­kol­lis­ta to­si­ta­pah­tu­mil­le ja myös elo­ku­val­li­ses­ti pysäyttävän us­kot­ta­vaa. Eri­tyi­ses­ti Mar­got Rob­bie sel­viää vai­keis­ta koh­tauk­sis­taan Ay­le­sin edessä ja ystäväl­leen us­kou­tues­saan ai­dos­ti ja mu­ser­ta­van re­piväs­ti. Myös Char­li­ze The­ron te­kee voi­maan­nut­ta­van roo­lin Me­gyn Kel­lynä, pääs­ten myös hie­man leh­tiot­si­koi­den taak­se. Ni­co­le Kid­man puo­les­taan on hyvä ket­ju­reak­tion mas­ter­min­di­na, Gretc­hen Carl­so­ni­na, jo­ka us­koo, että pa­ras is­ku on ma­te­maat­ti­sen tar­kas­ti suun­ni­tel­tu.
E­lo­ku­vaa on niin ikään kri­ti­soi­tu yhtä ai­kaa skan­daa­lin­ha­kui­suu­des­ta ja Ay­le­sin toi­min­nan peh­mentä­mi­sestä. Näi­hin ris­ti­rii­tai­siin syytök­siin on vai­kea vas­ta­ta tyh­jentäväs­ti, mut­ta elo­ku­van löytämä pol­ku te­kee kyllä Ay­le­sin toi­min­nan laa­juu­deen ja häikäi­lemättö­myy­den selväk­si eikä sor­ru ra­has­ta­maan skan­daa­lin­sa ku­vas­tol­la. Eri­tyi­ses­ti John Lith­gown suo­ri­tus dia­bo­li­se­na Ay­le­sinä on hyvä ja omiaan tuo­maan esil­le hah­mon­sa sy­si­mus­tan luon­teen il­man yli­lyön­tejä. Te­ko­ja ei puo­lus­tel­la eikä ka­me­ra he­ku­moi vää­rinkäytöllä. Näin ol­len haas­ta­van ai­heen kä­sit­te­ly tun­tuu tah­dik­kaal­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva löytää hyvän sävyn dokumentin ja elokuvan välistä, ollen lähempänä jälkimmäistä. Terävä, vakaa ja värikylläinen kuva on ensiluokkainen. Ääniraita pitää hienosti jännitysnäytelmän tunnelmaa yllä. Ekstraton. (IJ)
05/10/2020

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy