Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Monuments Men

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 118 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
MPEG-4 AVC 2.
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112712242

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

O­cean's Ele­ven -­hen­ki­nen vei­ja­ri­ta­ri­na liit­tou­tu­nei­den eri­kois­ryhmästä, jo­ka ot­taa tehtäväk­seen Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pe­rinnön vaa­li­mi­sen toi­sen maail­man­so­dan lop­pu­ry­tinöi­den al­la.

O­cean's Ele­ven -hen­ki­nen vei­ja­ri­ta­ri­na liit­tou­tu­nei­den eri­kois­ryhmästä, jo­ka ot­taa tehtäväk­seen Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pe­rinnön vaa­li­mi­sen toi­sen maail­man­so­dan lop­pu­ry­tinöi­den al­la. Elo­ku­va ko­koaa yh­teen hyvän, epä­to­dennäköi­sen kop­lan Geor­ge Cloo­neyn ve­dettäväk­si ja ti­paut­taa ko­ko let­kan eri puo­lil­le Eu­roop­paa jah­taa­maan nat­sien käh­veltä­miä kult­tuu­riaar­tei­ta.
Ke­peänä vei­ja­ri­ta­ri­na­na al­ka­va iso­jen poi­kien aar­tee­net­sintä on juo­nel­taan jän­nittävä ja puit­teil­taan ko­mea, mut­ta muu­toin to­teu­tus yskäh­te­lee har­mil­li­ses­ti. Oma­laa­tui­nen ta­ri­na ot­taa in­noi­tuk­sen­sa to­del­li­ses­ta "Mo­nu­ments, Fi­ne Arts and Arc­hi­ves" oh­jel­mas­ta, mut­ta an­taa tästä su­pis­te­tun ku­van seit­semän mie­hen hank­kee­na kun to­del­li­suu­des­sa ky­se oli sa­to­jen ih­mis­ten ura­kas­ta. Myös oh­jaa­jan pal­lil­la is­tu­neen Cloo­neyn mu­kaan val­tao­sa elo­ku­vas­ta pe­rus­tuu vah­vas­ti to­del­li­suu­teen, mut­ta tästä huo­li­mat­ta ko­ko­nai­suus mais­tuu me­kaa­ni­sen kä­si­kir­joi­te­tul­ta Hol­lywoo­dil­ta. Alun puh­taan vei­ja­ri­mai­nen ote huk­kuu yllättäen su­ru­mie­li­sen — ja mo­nin pai­koin ai­van liian al­le­vii­van — fii­lis­te­lyn al­le, jo­hon taas elo­ku­van ke­peimmät jak­sot is­tu­vat vai­vaan­tu­nees­ti. Va­ka­va­hen­kis­ten koh­taus­ten rin­nal­la tun­tuu ou­dol­ta, että elo­ku­van oma en­sikä­den kos­ke­tus so­dan kans­sa jää sket­sien ta­sol­le ta­ka­puo­lio­su­mi­neen ja sa­la-am­pu­jan luo­tien vä­listä hip­sut­te­lui­neen. It­se sa­la­po­lii­si­pe­li toi­mii hie­nos­ti, mut­ta nurk­kaan ah­det­tu­na.
Lo­pul­ta ky­se on mie­len­kiin­toi­ses­ta ja tuo­rees­ta ta­ri­nas­ta, jo­ka ker­ro­taan tur­han hep­poi­sas­ti ja koh­tauk­ses­ta toi­seen harp­poen. Ul­ko­kuo­ri on upea ja näyt­te­lijä­kaar­ti vail­la pa­rem­paan­sa, mut­ta hah­mot jäävät ohuik­si ja tun­nel­ma pa­ko­te­tuk­si ja lis­ta­mai­sek­si. Elo­ku­va ei tun­nu oi­kein tietävän ol­lak­ko jännä­ri, ko­me­dia vai va­ka­va ku­vaus tra­ge­dian jäl­kinäytök­sestä. Tämä on har­mi, sillä näistä ai­nek­sis­ta oli­si voi­nut syn­tyä pal­jon kos­ket­ta­vam­pi­kin seik­kai­lu.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva ja hyvä ääniraita. Ekstroissa traileri, poistettuja kohtauksia (2 min.) ja lyhyet koosteet oikeista monumenttimiehistä (12 min.), Cate Blanchettin hahmon tosipohjasta (4 min.), Clooneysrä ohjaajaana (5 min.) ja näyttelijöistä (8 min.). (IJ)
14/07/2014

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy