Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Men In Black 3 - 3D

Men In Black 3 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2012Kesto: 106 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
MPEG-4 AVC 1.85
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051160296173

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Kuvat

Miehet mustissa aloittavat tällä kertaa hieman hautajaismaisista tunnelmista, mutta tästä päästään pian yli aikamatkailun avustuksella
Miehet mustissa aloittavat tällä kertaa hieman hautajaismaisista tunnelmista, mutta tästä päästään pian yli aikamatkailun avustuksella
Josh Brolin tekee hyvää jälkeä nuorena agentti K:na, jopa niin että Tommy Lee Jonesilla saattaa olla seuraavan osan myötä eläkepäivät edessään
Josh Brolin tekee hyvää jälkeä nuorena agentti K:na, jopa niin että Tommy Lee Jonesilla saattaa olla seuraavan osan myötä eläkepäivät edessään

Elokuva

Puo­li­vil­lai­sen kak­ko­so­san jäl­keen MI­Bit pa­laa­vat pa­rem­mas­sa is­kus­sa kuin kos­kaan.

Puo­li­vil­lai­sen kak­ko­so­san jäl­keen MI­Bit pa­laa­vat pa­rem­mas­sa is­kus­sa kuin kos­kaan. Agent­ti K:n (Tom­my Lee Jo­nes) jo alet­tua vä­hi­tel­len hen­ki­ses­ti veis­te­lemään omaa hau­ta-ark­kuaan vetää kol­ma­so­sa jäl­ki­polt­ti­met pääl­le ja loik­kaa ajas­sa taak­sepäin vuo­teen 1969. Agent­ti J (Will Smith) ja agent­ti K — tällä ker­taa 25 vuot­ta nuo­rem­pa­na Josh Bro­lin tulk­kaa­ma­na ver­sio­na — pää­sevät jäl­leen ker­ran ska­baa­maan maa­pal­lon tu­le­vai­suu­des­ta, mut­ta nyt si­pu­li pur­kau­tuu aiem­pien sisäkkäis­ten maail­mo­jen si­jaan ra­jat­to­mak­si vyyh­dik­si rin­nak­kais­to­del­li­suuk­sien mah­dol­li­sia ta­pah­tu­ma­ket­ju­ja. Sop­pa saat­taa kuu­los­taa Pa­luu tu­le­vai­suu­teen -lef­fois­ta imi­toi­dul­ta, mut­ta re­sep­ti on ilah­dut­ta­van tuo­re ja hy­villä sket­seillä maus­tet­tu.
Ai­ka­kau­den vaih­dos vai­kut­taa ehkä en­si­kuu­le­mal­ta hie­man epä­toi­voi­sel­ta ol­jen­kor­sien ha­pui­lul­ta, mut­ta on­nek­si näin ei ole, vaan jip­poa käy­tetään har­ki­tus­ti ja haus­kas­ti. Ch­rys­ler Buil­din­gin ka­tol­ta maail­man­his­to­rian lä­pi 60-lu­vul­le syök­syvä Will Smith on sup­lii­kil­la tuu­lel­la ja Josh Bro­lin te­kee na­se­van suo­ri­tuk­sen vi­ta­mii­ni­ruis­keen saa­nee­na Tom­my Lee Jo­ne­si­na. Pitkän uran teh­nyt Tom­my Lee Jo­nes on yhä näissä saap­pais­sa ylittämätön äijä, mut­ta mies on al­ka­nut vä­hi­tel­len va­li­tet­ta­vas­ti näyttää ikäänsä pait­si pu­nai­sel­la ma­tol­la myös vä­hemmässä mää­rin elo­ku­vis­sa, jo­ten lie­nee vain ajan ky­sy­mys en­nen kuin elä­keikä on oi­keas­ti ovel­la.
En­si ker­taa ko­ko­naan New Yor­kis­sa ku­vat­tu toi­nen jat­ko-o­sa tar­joi­lee ai­van al­ku­peräi­sen ta­soi­sen seik­kai­lun, jo­ka pitää tur­han hoo­poi­lun mi­ni­missä ja hyvän läpän kun­nias­sa. Myös J:n ja K:n vä­li­nen ka­ve­ruus­si­de sy­ve­nee tässä pal­kit­se­vas­ti, mistä suu­rin kii­tos kuu­luu Josh Bro­li­nil­le ja ai­ka­kik­kai­lun mah­dol­lis­ta­mal­le jörön ja esi-jörön vas­tak­kai­na­set­te­lul­le. 60-lu­vun miljööstä saa­daan mu­ka­vas­ti lisävä­riä, ja vaik­ka enemmän­kin oli­si ehkä saa­nut ir­ti, osa­taan tässä il­meen vaih­ta­mi­sen ohel­la myös vii­ta­ta nok­ke­las­ti ro­tu­syr­jintään ja ai­ka­kau­den tie­teis­sar­ja­ku­vien nä­ke­myk­siin ava­ruu­so­liois­ta. Simp­pe­li, su­la­va ta­ri­na ja na­pa­kas­ti kir­joi­tet­tua haus­kaa läppää — eikä enempää juu­ri voi­si toi­voa.

Kuva & ääni

Alunperin 2D:nä kuvattu elokuva on venytetty kolmanteen ulottuvuuteen käyttäen paikoin hyödyksi myös alkuperäisiä 3D-malleja örkeistä ja efekteistä. Tilan illuusio on hämäävän onnistunut ja hahmot täyttävät nahkansa varsin luontevasti, joten kokonaisuus yltää ilahduttavan kauas niistä paperinukkeanimaatiosta, joihin keinotekoisen 3D:n alkumetreillä saatiin tehdä tuttavuutta. Elokuvan signature-kohtaus on luonnollisesti Will Smithin loikka pilvenpiirtäjän katolta, mutta muutoinkin tarjolla on jäsentynyttä silmäkarkkia kolmessa ulottuvuudessa. Asiallisesta tilakuvasta huolimatta ei voi paikoin välttyä tunteelta että syvyysvaikutelma voisi myös olla luonnollisempi. Usean kohtauksen, joskaan ei läheskään kaikkien, taustat litistyvät maalauksiksi tai ovat muutoin geometrialtaan hieman yksinkertaistetun oloisia. Paikoin hahmot myös tuntuvat pieniltä suhteessa ympäröivään tilaansa (mm. Will Smith omalla sängyllään, avoauton ratissa tai neuralisointihuoneessa). Äänipuolella tilanne ei ole muuttunut 2D-versiosta: energinen ääniraita antaa tapahtumille mukavasti potkua ja tuttu teemamusiikkikin jaksaa yhä potkia.

Ekstrat

3D-version omissa ekstroissa kooste elokuvan venyttämsestä kolmanteen ulottuvuuteen (2 min.) ja 3D-kuvagalleria. Lisäksi pakkauksesta löytyy 2D-versio omalla levyllään, ja tämän mukana kaikki siltä tuttut ekstrat: keskinkertainen making of (26 min.), tehostenäytteitä kommentein (18 min.), mokia (4 min.), musiikkivideo, peli ja koosteet 60-luvun ilmeestä (11 min.), erikoistehosteita (11 min.) ja valikoitujen kohtausten synnystä (17 min.). Saatavana myös 3D-versiona ja DVD:llä. DVD:llä ekstrat ovat rajoittuneemmat (making of, mokia ja musiikkivideo), mutta tämä on pienempi haitta kuin ero kuvan- ja äänenlaadussa. (IJ)
03/10/2012

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy