Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Vauhdilla Chicagoon

Planes, Trains and Automobiles 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1987Kesto: 93 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
1080 1.78
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
  EAN: 4010884254488

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mai­nos­mies yrittää eh­tiä kii­tospäiväk­si ko­tiin, mut­ta symp­pik­sen epäon­nen mag­nee­tin lyöttäy­tyessä mat­ka­kump­pa­nik­si on tai­val kaik­kea muu­ta kuin suo­ra.

Mai­nos­mies (S­te­ve Mar­tin) yrittää eh­tiä kii­tospäiväk­si ko­tiin, mut­ta symp­pik­sen epäon­nen mag­nee­tin (John Can­dy) lyöttäy­tyessä mat­ka­kump­pa­nik­si on tai­val kaik­kea muu­ta kuin suo­ra. Len­to­ko­neet, ju­nat ja au­tot ovat kaik­ki osa len­nos­ta muun­tau­tu­vaa suun­ni­tel­maa.
Oh­jaa­ja John Hug­he­sin ural­la tätä pi­detään on­nis­tu­nee­na siir­tymänä tei­nid­raa­mois­ta ai­kui­sem­piin elo­ku­viin. Ot­taen huo­mioon, että mie­hen fil­mog­ra­fias­ta löy­tyy useam­pi Na­tio­nal Lam­poons ko­me­dia, muun muas­sa Che­vy Cha­sen Va­ca­tion ja Eu­ro­pean Va­ca­tion, ei hyp­py ole kui­ten­kaan val­ta­va. Hug­he­sin kruu­nun­ja­lo­ki­viin kuu­lu­va Ch­rist­mas Va­ca­tion va­mis­tui kak­si vuot­ta tämän jäl­keen, mut­ta pe­rintö­lin­ja on myös sen osal­ta selvä. Hyvä niin, sillä myös tämä elo­ku­va kuu­luu jou­lu­na­jan kul­ma­ki­viin. Ote on let­keä ja elämän­myön­tei­nen, eivätkä lu­kui­sat ka­tast­ro­faa­li­set on­gel­mat ole kuin hyp­py­ri on­nel­li­sem­paan olo­ti­laan.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva on ikäistään terävämpi, värikylläinen ja vakaa. Siistin yksinkertainen ääniraita ei sekään kuulosta pahasti ikääntyneeltä. Ektsraton. Kyseessä on saksalainen julkaisu alkuperäisellä englanninkieliselllä ääniraidalla ja tekstityksellä. (IJ)
31/01/2022
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy