Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Room

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2015Kesto: 118 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
1080p 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5053083078379

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Hur­ja ta­ri­na äi­distä ja vii­si­vuo­tiaas­ta pik­ku­po­jas­ta, jot­ka asu­vat Ikea-­ko­ko­luo­kan bunk­ke­ris­sa vail­la to­del­lis­ta kos­ke­tus­ta ul­ko­maail­maan.

Hur­ja ta­ri­na äi­distä ja vii­si­vuo­tiaas­ta pik­ku­po­jas­ta, jot­ka asu­vat Ikea-ko­ko­luo­kan bunk­ke­ris­sa vail­la to­del­lis­ta kos­ke­tus­ta ul­ko­maail­maan. Sei­nien toi­sel­la puo­len voi­si ol­la maa­pal­lon tu­hon par­taal­le aja­nei­ta ava­ruu­so­lioi­ta, mut­ta to­tuus on vielä­kin raas­ta­vam­pi.
E­lo­ku­va pu­reu­tuu trau­maan ja sen jättämään jäl­ki­pyyk­kiin va­kuut­ta­van pe­rus­teel­li­ses­ti, eikä ky­se ole millään muo­toa ta­va­no­mai­ses­ta ku­vauk­ses­ta. Ko­ko elo­ku­va voi­si ta­pah­tua toi­sen elo­ku­van var­jois­sa tai lop­pu­teks­tien jäl­keen, mikä on omiaan te­rot­ta­maan ta­ri­nan kouk­kua en­ti­sestään.
As­tel­mal­taan roh­kea ja ta­ri­nal­taan kylmäävä draa­ma on pal­jon enemmän kuin ta­va­no­mai­nen laa­tik­kot­ril­le­ri. Hah­mo­jen ede­sot­ta­muk­set ovat yhtä ai­kaa us­ko­mat­to­mia ja tu­kah­du­te­tus­sa pai­na­jais­mai­suu­des­saan us­kot­ta­via. Ta­ri­naa seu­ra­tes­sa eh­tii mo­neen ker­taan unoh­taa kuin­ka kaik­ki mu­ka­na ole­vat tar­vit­si­si­vat apua, eikä vain se hen­kilö, jo­ta sillä het­kellä sa­tu­taan seu­raa­maan. Pa­luu nor­maa­liin elämään ei tässä me­ne täy­del­li­sen te­ra­pian kaa­val­la, mut­ta on yk­si­tyis­koh­dil­taan sitä­kin eläväm­pi ja kaa­rel­taan kieh­to­vam­pi.
Lop­pu­tu­lok­se­na on pai­na­jas­mai­ses­ta al­ku­sysäyk­sestä käyn­nis­tyvä ki­peän ma­kea sel­vi­ty­mis­ta­ri­na, jo­ka is­kee pie­nissä asiois­sa suo­raan suo­neen. Näin elo­ku­van mil­tei sci­fimäi­sestä kuo­res­ta huo­li­mat­ta. Pääo­san Brie Lar­son pal­kit­tiin mai­nios­ta roo­lis­taan Os­ca­ril­la, mut­ta vä­hintään­kin yhtä on­nis­tu­neen hah­mon piirtää Len­ny Ab­ra­ham­so­nin oh­jauk­ses­sa Ja­cob Tremb­lay 5-vuo­tiaa­na poi­ka­na, jo­ka yrittää ymmärtää maail­maa ympä­rillään. Ko­ko­nai­suus on hui­kean hal­lit­tu ja vir­keä jän­ni­tysd­raa­ma, jo­ka poik­keaa eduk­seen ol­len täy­sin oman­lai­sen­sa ku­vaus. Elo­ku­va pe­rus­tuu Em­ma Do­nog­huen ro­maa­niin.

Kuva & ääni

Näyttävästi luonnehdittu kuva on asiallisen terävä ja tunnelmallinen. Rauhallisen toimiva ääniraita luo hyvin läsnäolontuntua eikä sorru ylimääräiseen kikkeiluun.

Ekstrat

Ekstroissa ohjaajan vetämä asiallinen kommenttiraita, hyvä pieni making of (12 min.) ja kaksi koostetta huoneesta (yht 13 min.). Muutaman vuoden takainen elokuva jäi meillä harmillisesti arvostelujen backlogiin, mutta on vain parantunut lyhyen varastoinnin myötä. (IJ)
18/04/2018

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy