Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Prince

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 90 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
1080p 2.35
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5706140570469

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

U­ni­sen kun­nian­hi­mo­ton toi­min­tajännä­ri gangs­tan elämän taak­seen jättä­neestä mie­hestä, jo­ka jou­tuu nyt pa­laa­maan van­hoil­le kon­nuil­le löytääk­seen ka­don­neen tyttä­rensä.

U­ni­sen kun­nian­hi­mo­ton toi­min­tajännä­ri gangs­tan elämän taak­seen jättä­neestä mie­hestä (Ja­son Pat­rick), jo­ka jou­tuu nyt pa­laa­maan van­hoil­le kon­nuil­le löytääk­seen ka­don­neen tyttä­rensä.
Kun­nian­hi­mo­ton on sikä­li epä­rei­lu luon­neh­din­ta, että te­kijöi­den ta­voit­tee­na on tässä ol­lut luo­da gangs­ta-ver­sio Clint Eas­twoo­din Ar­mot­to­mas­ta. Pyr­ki­mys on ais­tit­ta­vis­sa, mut­ta kun­nian­hi­mo vai­kut­taa sil­ti jää­neen al­kua­ja­tuk­sen ta­sol­le. Ta­ri­na, dia­lo­gi ja hah­mot ovat kuin suo­raan fil­mi­teol­li­suu­den pois­to­myymälästä, ja nämä on kur­sit­tu ko­koon vail­la en­simmäistäkään hy­vittävää te­kijää. Ge­nee­ri­sessä ta­ri­nas­sa oli­si pientä sau­maa old skool -hen­ki­sel­le pys­sy­san­ka­ri­ta­ri­nal­le, mut­ta elo­ku­van me­kaa­ni­sen va­nut­tu­nut ja se­lit­te­levä ker­ron­ta ve­sittää vähäi­simmän­kin us­kot­ta­vuu­den.
Hy­vien suh­tei­den an­sios­ta mu­kaan on kui­ten­kin saa­tu hou­kut­te­le­va näyt­te­lijä­kaar­ti, jon­ka hännän huip­pu­na nähdään työssäop­pi­mis­jak­soaan jat­ka­va 50 Cent. Cusr­tis "50 Cent" Jack­son te­kee tässä yllättäen ly­himmän pyöräh­dyk­sen mil­tei ca­meo-ta­son roo­lis­sa, mut­ta hel­pol­la pää­sevät myös palk­kas­hek­kejään las­ke­vat Bru­ce Wil­lis ja John Cu­sack. Bru­ce Wil­listä hou­ku­tel­tiin alun­pe­rin perä­ti elo­ku­van pääo­saan, mut­ta mies ei il­mei­ses­ti us­ko­nut voi­van­sa nos­taa tätä B-luo­kan ryönää pin­nan pääl­le.

Kuva, ääni & ekstrat

Pinta on auttavasti kohdillaan, mutta ääniraita ei vakuuta sen enempää musiikiltaan kuin tehosteiltaankaan. Kuvapuolella jälki on skarppia ja tunnelmallisesti sävytettyä, eivätkä miljöötkään kärsi klaustrofobiasta. Ekstroissa mainoskoneiston tarpeisiin tehtyjä tekijöiden haastatteluita (19 min.), joista paras on John Cusackin väsyneenä antama pakkopulla-tilitys. (IJ)
31/12/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy