Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

American Crime Story: The People v. O.J. Simpson

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2016Kesto: 499 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112730987

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Na­pak­ka mi­ni­sar­ja O. J. Simp­so­nin mur­haoi­keu­denkäyn­nistä.

Na­pak­ka mi­ni­sar­ja O. J. Simp­so­nin mur­haoi­keu­denkäyn­nistä. Kah­del­la Gol­den Glo­bel­la ja yh­deksällä Em­myllä pal­kit­tu sar­ja pu­noo kou­kut­ta­van nar­ra­tii­vin pa­ha­mai­nei­ses­ta ta­pah­tu­ma­jak­sos­ta, jon­ka myötä O.J. muut­tui har­mit­to­mas­ta jul­ki­mos­ta et­sintä­kuu­lu­te­tuk­si mur­ha­mie­hek­si ja me­dia­ta­pauk­sek­si. Draa­man muo­toon ra­ken­net­tua sar­jaa on ke­hut­tu ja kri­ti­soi­tu siinä mää­rin ta­savä­ki­ses­ti, että ku­vauk­sen täy­tyy ol­la pait­si is­kevää myös jos­sain mää­rin to­tuu­den­mu­kais­ta.
Cu­ba Goo­ding Jr. te­kee ni­mio­sas­sa us­kot­ta­vas­ti ha­pui­le­van roo­li­suo­ri­tuk­sen mie­henä, jon­ka syyl­li­syys ja tuo­mio ei ole selvää vielä en­simmäi­sessä jak­sos­sa. John Tra­vol­ta la­ki­mies Ro­bert Sha­pi­ro­na, Da­vid Sc­hwim­mer ka­ve­ri Ro­bert Kar­das­hia­ni­na ja Sa­rah Paul­son syyttäjä Mar­cia Clar­ki­na te­kevät kaik­ki pas­se­lin ve­toa­vat suo­ri­tuk­set, jot­ka an­ta­vat ta­pah­tu­mil­le enemmän elo­ku­van kuin tv-sar­jan lei­man.
Mi­ni­sar­ja on it­se asias­sa en­simmäi­nen kau­si FX-ka­na­van sar­jas­ta, jos­sa jo­kai­sel­la kau­del­la pu­reu­du­taan yh­teen to­si­ta­pauk­seen. Myö­hem­millä kau­sil­la suu­ren­nus­la­sin al­le pää­sevät Gian­ni Ver­sa­cen mur­ha ja Clin­ton-Lewins­ky-s­kan­daa­li (syk­syllä 2020).

Kuva, ääni & ekstrat

Kiitettävä kuva ja virkeä ääniraita. Ekstroissa kooste tositapauksesta. (IJ)
22/07/2020

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy