Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

2 Guns

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 109 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051162321576

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Kuvat

Washington ja Wahlberg luovat hyvän parivaljakon, joka toivottavasti pysyy iskussa myös kaavaillussa jatko-osassa
Washington ja Wahlberg luovat hyvän parivaljakon, joka toivottavasti pysyy iskussa myös kaavaillussa jatko-osassa
Bill Paxton vetää mehukkaan sivuosan CIA-miehenä, joka väistelee hyvin tavanomaisimmat kliseet
Bill Paxton vetää mehukkaan sivuosan CIA-miehenä, joka väistelee hyvin tavanomaisimmat kliseet

Elokuva

Raf­laa­vaa ni­meään pa­rem­pi ri­kosjännä­ri kah­des­ta pik­ku­kon­nas­ta, jot­ka päättävät ryöstää hil­jai­sen ra­ja­kau­pun­gin pan­kin tietäen, että sen hol­veis­ta löy­tyy pa­ri mil­joo­naa pai­kal­li­sen huu­me­pa­ro­nin ra­ho­ja.

Raf­laa­vaa ni­meään pa­rem­pi ri­kosjännä­ri kah­des­ta pik­ku­kon­nas­ta (Mark Wahl­berg ja Den­zel Was­hing­ton), jot­ka päättävät ryöstää hil­jai­sen ra­ja­kau­pun­gin pan­kin tietäen, että sen hol­veis­ta löy­tyy pa­ri mil­joo­naa pai­kal­li­sen huu­me­pa­ro­nin ra­ho­ja. Pa­ri­val­ja­kon tie­dot kui­ten­kin ra­joit­tu­vat tähän, vaik­ka asiaan liit­tyy vielä pal­jon muu­ta.
Näpsäkkänä jännä­rinä al­ka­va ta­ri­na suh­tau­tuu ai­hee­seen­sa koh­taus koh­tauk­sel­ta ren­nom­min ja muun­tau­tuu lo­pul­ta pe­rin let­keäk­si Bud­dy-toi­min­tapätkäk­si, jo­ka an­taa täh­ti­pa­rin­sa ver­ry­tellä li­has­ten lisäk­si myös imp­ro­vi­soin­ti­tai­to­jaan. Huu­mo­ri ei kui­ten­kaan on­nek­si ve­sitä ta­pah­tu­mia. Elo­ku­van näppärä pe­ru­sa­ja­tus mo­ni­ta­hoi­ses­ta vedä­tyk­sestä on peräi­sin Ste­ven Gran­tin sa­man­ni­mi­sestä sar­ja­ku­vas­ta, mut­ta ir­vai­le­va asen­ne ta­va­no­mai­sia elo­ku­vak­li­seitä koh­taan on puo­les­taan kä­si­kir­joit­ta­ja Bla­ke Mas­ter­sin (mm. Brot­her­hood-sar­ja) kä­sia­laa.
Let­keää bud­dy-läppää, ku­vauk­sel­li­sen krou­ve­ja miljöitä ja mo­nen stai­lin pos­se-pat­sas­te­lua ja ry­mis­te­lyä yh­distävä elo­ku­va on kuin toi­sel­ta ai­ka­kau­del­ta, mut­ta ko­ko­nai­suus toi­mii ki­vas­ti. Ta­ri­na uh­maa to­dennäköi­syyk­siä jos ei suo­raan lo­giik­kaa, mut­ta twis­taa sa­maan ai­kaan pal­kit­se­vas­ti.
Pe­rin­teikkäistä ai­nek­sis­ta syn­tyy tässä mau­kas ja tun­nel­mal­taan vah­va ker­to­mus, jos­sa pa­la­set lok­sah­ta­vat odot­ta­mat­to­man hy­vin pai­koil­leen. Was­hing­ton ja Wahl­berg pe­laa­vat hy­vin yh­teen, ja muu­toin­kin kai­kis­sa hah­mois­sa tun­tuu ole­van poik­keuk­sel­li­sen pal­jon li­haa — vaik­ka ky­se on­kin lo­pul­ta vain haus­kan­pi­dos­ta. Myös is­lan­ti­lai­soh­jaa­ja Bal­ta­sar Kor­ma­kur tun­tuu ole­van mies oi­keas­sa pai­kas­sa.

Kuva & ääni

Hyvä kuva on vakaa, kunnianhimoisesti tyylitelty ja miellyttävän, joskaan ei vaikuttavan terävä. Kuvasto ja kuosi vetävät hyvin vertoja muutamaa kertaluokkaa kalliimmille elokuville. Ääniraitakin hengittää hyvin hetkessä ja selviä toistuvasta rymistelystä asiallisesti.

Ekstrat

Ekstroissa ohjaajan ja tuottajan kommenttiraita, hyvä making of (31 min.) ja poistettuja ja/tai pidennettyjä kohtauksia (12 min.). (IJ)
17/02/2014

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy