Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Winchester ’73 – kohtalon ase

Winchester ’73 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1950Kesto: 85 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 32735EAN: 5050582235586

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Yhtä kaik­kein suu­rim­mis­ta län­ne­ne­lo­ku­van klas­si­kois­ta on näh­ty ih­meen har­voin te­le­vi­sios­sa, mut­ta DVD:­hen voi pa­la­ta ai­na ha­lu­tes­saan.

Yhtä kaik­kein suu­rim­mis­ta län­ne­ne­lo­ku­van klas­si­kois­ta on näh­ty ih­meen har­voin te­le­vi­sios­sa, mut­ta DVD:­hen voi pa­la­ta ai­na ha­lu­tes­saan.
Ant­ho­ny Man­nin mes­ta­ri­teos al­kaa suo­raan län­nen my­to­lo­giaan kuu­lu­vas­ta ase­fe­ti­sis­mistä, jol­la toi­sin kuin ny­kyai­ka­na on mo­tii­vi, tek­ni­nen pe­rus­te ja yh­teis­kun­nal­li­nen ti­laus. Ken­raa­li Cus­ter oli juu­ri kuol­lut siou­xien hyökä­tessä Litt­le Big Hor­nis­sa. Tak­tiik­ka pe­rus­tui uu­dis­tu­vaan so­ta­tek­no­lo­giaan. Kos­ka Is­tu­va Härkä tie­si so­ti­lai­den käyttävän vielä ker­ta­la­dat­ta­via Hen­ry-kivää­rejä, va­le­hyökkäyk­sellä hou­ku­tel­tiin vas­tus­ta­ja la­taus­puu­hiin, jol­loin heidät oli help­po am­pua pump­pu­toi­mi­sil­la Winc­hes­te­reillä.
E­lo­ku­van ni­mi pe­rus­tuu yh­tiön huo­mioon, jon­ka mu­kaan jo­kai­sen tu­han­nen aseen jou­kos­sa oli täy­del­li­nen yk­silö. Näitä ei kos­kaan myy­ty, vaan ne pan­tiin mark­ki­na­mie­lessä am­pu­ma­kil­pai­lu­jen pal­kin­noik­si.
E­lo­ku­va al­kaa my­to­lo­gian mu­kai­ses­ti Dod­ge Ci­tyn kil­pai­lus­ta, jo­ta val­vo­vat Wyatt Earp (Will Geer) ja Bat Mas­ter­son (S­te­ve Dar­rell). Cow­boy-kak­sik­ko (Ja­mes Stewart ja Mil­lard Mitc­hell) on metsästä­nyt mur­ha­miestä (S­tep­hen Mc­Nal­ly), jo­ka löy­tyy am­pu­ma­kil­pai­lun osa­not­ta­jien jou­kos­ta.
Kivää­ri on kuin Mal­tan hauk­ka, unel­mien ei-lai­sin­kaan sa­lat­tu koh­de, jo­ka mer­kit­see toi­sel­le ih­mi­sen perää­nan­ta­muut­ta ja toi­sel­le abo­so­luut­tis­ta ah­neu­den herättäjää. Ka­pi­ta­lis­min sym­bo­li siis.
Kivää­ri har­hai­lee mie­heltä toi­sel­le, mikä luo ai­kai­sin, vuon­na 1950, suo­ran ker­ron­nan rik­ko­via ja ris­teä­viä pol­ku­ja sekä eri ta­so­ja, jo­ka myö­hem­min tu­lee kir­jal­li­suu­des­sa tu­tuk­si mo­der­nis­mi­na. Kon­naa jah­taa­va kak­sik­ko ete­nee taus­tal­la kuin ju­na.
Ta­ri­na py­syy hie­nos­ti juok­set­tu­mat­ta, vaik­ka mu­kaan vat­ka­taan va­senkä­ti­nen re­vol­ve­ri­san­ka­ri, Wells Far­gon kuol­ta­ryöstö, hyökkäävät in­tiaa­nit, sisäl­lis­so­das­ta suo­raan in­tiaa­ni­so­tiin tot­tu­ma­ton rat­suvä­kio­sas­to, pel­ku­ri­mai­nen ko­si­ja ja via­ton tans­si­tyttö (S­hel­ley Win­ters). Vas­ta­pa­rin kak­sin­tais­te­lu hui­pen­taa ty­lyn lo­pun. Maus­tee­na saa­daan in­tiaa­nipääl­likkö Pik­ku Härkänä te­ko­nenäi­nen Rock Hud­son ja nuo­re­na so­ti­laa­na hää­rivä To­ny Cur­tis (ni­mellä Ant­ho­ny Cur­tis). Elo­ku­va pe­rus­tuu Ja­mes M. Na­lyn ro­maa­niin.

Kuva, ääni & ekstrat

Mustavalkokuva piirtyy nautittavasti ruudulle ja ääniraita toimii suuremmitta moitteitta, joten kokoelmiinhan tämä täytyy lisätä. Ekstroissa pitäisi olla Stewartin haastattelu, mutta menu ei anna sitä ulos. Sen tilalla on kommenttiraita, jota ei takakaknnessa mainita. Traileri. (PS)
07/09/2011

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy