Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Pearl Harbor

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2001Kesto: 176 minuuttia
Julkaisija: Buena VistaKuva:
Anamorfinen 2.37*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Buena Vista) ellei toisin mainita.

Elokuva

Jos tuot­ta­ja Jer­ry Bruck­hei­mer oli­si malt­ta­nut jättää tur­hat ro­mant­ti­set hen­kilö­suh­teet sik­seen, hän oli­si saa­nut ai­kaan kaik­kien ai­ko­jen toi­min­tae­lo­ku­van­sa.

Jos tuot­ta­ja Jer­ry Bruck­hei­mer oli­si malt­ta­nut jättää tur­hat ro­mant­ti­set hen­kilö­suh­teet sik­seen, hän oli­si saa­nut ai­kaan kaik­kien ai­ko­jen toi­min­tae­lo­ku­van­sa. Krii­ti­kot ovat tie­tys­ti pai­na­neet elo­ku­van alim­paan mah­dol­li­seen paik­kaan. Koh­ta­lon ivaa kai­ke­ti, sillä Bruc­hei­mer/­Bay -kak­sik­ko pys­tyi jo­pa ylittämään tässä suh­tees­sa it­sensä — mikä ei to­sin lu­paa vielä pal­jon. Kah­den lentäjän ja yh­den sai­raan­hoi­ta­jan trian­ge­lid­raa­mas­sa on ni­mittäin jon­kin ver­ran jo­pa per­soo­nal­li­sia piir­teitä, mut­ta ne huk­ku­vat kli­seis­ten ta­pah­tu­mien al­le. Le­vyltä on help­po plo­ka­ta kap­pa­le­haul­la ne us­ko­mat­to­mat hyökkäys­jak­sot, jot­ka ovat­kin sit­ten li­ki pa­ras­ta mitä ra­hal­la saa.
DVD tar­joaa eri­no­mai­sen ku­van ja ää­nen. Ku­va on vir­heetön ja tark­ka. Ää­ni­rai­ta on hy­vin ta­sa­pai­noi­nen, jo­ten sillä voi ko­keil­la ko­ti­teat­te­ri­lait­teis­ton ää­rimmäi­siä ulot­tu­vuuk­sia. Le­vy pitää kui­ten­kin kum­man ko­vaa käyttöääntä — ai­na­kin So­ny 735:s­sa. Kan­sios­sa on kak­si le­vyä. Ekst­ra­le­vyltä löy­tyvät trai­le­ri, mu­siik­ki­vi­deo, 47 min. do­ku­ment­ti ja kak­si mi­nuut­tia ja­pa­ni­lais­ta näkö­kul­maa.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy