Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Irtiottoja 1

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2003Kesto: 339 minuuttia
Julkaisija: Buena VistaKuva:
Anamorfinen 1.74
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 29546EAN: 7393834453504

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

A­ku Lou­hi­mie­hen pal­kit­tu 12-o­sai­nen te­le­vi­sio­sar­ja ko­koaa yh­teen ta­ri­naa ih­mi­sistä, jot­ka ovat juu­ri tart­tu­mas­sa kiin­ni elämäänsä.

Aku Lou­hi­mie­hen pal­kit­tu 12-o­sai­nen te­le­vi­sio­sar­ja ko­koaa yh­teen ta­ri­naa ih­mi­sistä, jot­ka ovat juu­ri tart­tu­mas­sa kiin­ni elämäänsä. Ir­tiot­to­ja on on­nis­tu­nut­ta draa­maa maail­mas­ta, jos­sa nuo­ret ai­kui­set jou­tu­vat kamp­pai­le­maan elin­ti­las­ta per­heen, ystä­vien ja elämän­kump­pa­nien aset­ta­man pai­neen al­la.
Le­vyllä nähdään sar­jan kuu­si en­simmäistä jak­soa, jois­ta jo­kai­nen esit­te­lee oman pää­hen­kilönsä. Sar­jan al­ku­puo­len pää­tee­mak­si ko­hoa­va it­sek­kyys esi­tetään al­le­vii­va­ten. Paa­vo Wes­ter­ber­gin ja Mik­ko Kou­kin kir­joit­ta­ma teks­ti on tark­kaa ha­vain­noin­tia ih­mi­sistä, joi­den elämä ha­kee täyt­ty­mystä pin­ta­puo­li­sis­ta asiois­ta. Te­kijä­jouk­ko tun­tee oman kau­pun­ki­lais­su­ku­pol­ven­sa hy­vin, mal­lie­si­mer­kit löy­ty­nevät lä­hi­pii­ristä.
Vä­risä­vyt ovat on­nis­tu­neet, tark­kuu­del­taan ku­va on kes­ki­ta­soa. Ää­ni­rai­taan mu­kau­tuu no­peas­ti, vaik­ka se on­kin hiu­kan se­ka­va. Ykkös­le­vyn ekst­rois­sa on 56-mi­nuut­ti­sen haas­tat­te­lu­koos­teen lisäk­si trai­le­rei­ta. Ta­ka­kan­nes­sa le­vyn pi­tuus on pyö­ris­tet­ty ylöspäin. (VA)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy