Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Ensi silmäyksellä – At First Sight

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1998Kesto: 123 minuuttia
Julkaisija: EgmontKuva:
Anamorfinen 1.85*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Mo­niu­lot­tei­nen ja mie­lekkääs­ti to­teu­tet­tu, to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va draa­ma me­nes­tyvän nai­sark­ki­teh­din ja so­kean mie­hen vä­li­sestä rak­kau­des­ta.

Mo­niu­lot­tei­nen ja mie­lekkääs­ti to­teu­tet­tu, to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va draa­ma me­nes­tyvän nai­sark­ki­teh­din (Mi­ra Sor­vi­no) ja so­kean mie­hen (Val Kil­mer) vä­li­sestä rak­kau­des­ta. He tu­le­vat eri maail­mois­ta. Toi­sel­le ää­net ja tun­to ovat kaik­ki kai­kes­sa, kun taas toi­nen pe­laa vi­suaa­leil­la, mut­ta he huo­maa­vat voi­van­sa op­pia toi­sil­taan elämästä pal­jon. Vas­ta­koh­dat täy­dentävät toi­siaan, vai on­ko tu­lok­se­na sit­ten­kin komp­ro­mis­si? Ei niitä kos­ket­ta­vim­pia draa­mo­ja, mut­ta toi­mii sil­ti mai­nios­ti. Humöö­ri­puol­ta tuo mu­kaan lä­hinnä Lai­nahöy­he­nissä Ro­bin Wil­liam­sin ho­mo­vai­moa näy­tel­lyt Nat­han La­ne.
Kes­ki­ta­son ku­va ja ää­ni. Kap­pa­le­lis­tan käytön hel­pot­ta­mi­sek­si lä­pinä­kyvään ko­te­loon pa­ke­toi­dul­la le­vyllä al­ku­peräist­rai­le­ri (1.85:1). (IJ)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy