Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
TV

Se7en

Seven 

Elokuva:

Tekniset tiedot

Formaatti: TV
 
Vuosi: 1995Kesto: minuuttia
Julkaisija:  
  
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 99552  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Se­ven esi­tetään Sub-­ka­na­val­la tänään maa­nan­tai­na kel­lo 21 al­kaen: Va­kaa kon­ka­ri ja nuo­ri kuu­ma­kal­le tut­ki­vat eri­koi­sia sar­ja­mur­hia, jot­ka to­teu­tu­vat loo­gi­ses­ti seit­semän kuo­le­man­syn­nin mu­kai­ses­ti.

Se­ven esi­tetään Sub-ka­na­val­la tänään maa­nan­tai­na kel­lo 21 al­kaen:
Va­kaa kon­ka­ri (Mor­gan Free­man) ja nuo­ri kuu­ma­kal­le (B­rad Pitt) tut­ki­vat eri­koi­sia sar­ja­mur­hia, jot­ka to­teu­tu­vat loo­gi­ses­ti seit­semän kuo­le­man­syn­nin mu­kai­ses­ti. Mur­haa­ja tun­tee Dan­ten­sa ja ka­to­li­sen kir­kon myyt­ti­set le­gen­dat.
Jän­ni­tys ke­hit­tyy ki­ris­tyen ja kirs­kah­del­len täy­del­li­seen lop­pu­koh­tauk­seen saak­ka. Tästä on la­ji­tyy­pissä ai­ka han­ka­la pan­na pa­rem­mak­si oli sit­ten ka­te­go­ria­na tril­le­ri tai kau­hun ta­pai­lu.
Seit­semän kuu­luu edel­leen oh­jaa­jan­sa Da­vid Finc­he­rin mes­ta­ri­teok­siin, eikä se suin­kaan ole van­hen­tu­nut. Yk­si kaik­kien ai­ko­jen yllättä­vim­mistä lop­pu­rat­kai­suis­ta tun­tuu te­hok­kaal­ta Hitch­coc­kin Psyc­hon ta­paan: sen ha­luaa nähdä ai­na uu­del­leen, vaik­ka yllä­tys­mo­ment­ti on men­nyt.
Jee­sus ja Juu­das -yh­teys elää vah­vas­ti mu­ka­na. Nyt­tem­min olen al­ka­nut miet­tiä, mik­si et­sivä So­mer­set ei he­ti vaien­na edel­leen lop­pu­teks­teissä mai­nin­nat­ta jäävää John Doea (Ke­vin Spa­cey), vaik­ka hän tietää mikä tu­le­man pitää. On­ko hän erään­lai­nen apos­to­li, jo­ka mah­dol­lis­taa myy­tin, mart­tyy­rin ja ee­tok­sen? Tässä on us­kon­to­jen syn­ty päh­kinän­kuo­res­sa. (PS)
13/06/2016

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy