Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Batman Begins

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2005Kesto: 140 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
2160 p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
VET: 200591EAN: 7340112740764

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Bob Ka­nen 1940-­lu­vul­la kar­ri­koi­den piirtämä san­ka­ri muut­tui kak­si vuo­si­kym­mentä myö­hem­min camp­huu­mo­rik­si, kun­nes nou­si fee­nik­senä 1980-­lu­vul­la Dark Knight -­sar­ja­ku­vien tum­mak­si kos­ta­jak­si. E­lo­ku­va­puo­lel­le vas­taa­via nou­su­ja oli kak­si, Tim Bur­to­nin aloit­ta­ma vuon­na 1989 ja hie­noi­nen yllä­tys vuon­na 2005, kun Ch­ris­top­her No­lan al­koi uu­dis­taa le­pak­ko­mie­hen ta­rua.

Bob Ka­nen 1940-lu­vul­la kar­ri­koi­den piirtämä san­ka­ri muut­tui kak­si vuo­si­kym­mentä myö­hem­min camp­huu­mo­rik­si, kun­nes nou­si fee­nik­senä 1980-lu­vul­la Dark Knight -sar­ja­ku­vien tum­mak­si kos­ta­jak­si. E­lo­ku­va­puo­lel­le vas­taa­via nou­su­ja oli kak­si, Tim Bur­to­nin aloit­ta­ma vuon­na 1989 ja hie­noi­nen yllä­tys vuon­na 2005, kun Ch­ris­top­her No­lan al­koi uu­dis­taa le­pak­ko­mie­hen ta­rua.
O­len suh­tau­tu­nut Bat­ma­nin al­ku­perää ja taus­taa va­lot­ta­vaan Bat­man Be­gin­siin kak­si­ja­koi­ses­ti. Toi­saal­ta se käy hyvästä viih­teestä, vaik­ka toi­min­ta kap­sah­taa ta­va­no­mai­siin pu­res­kel­lun nars­ku­tel­tui­hin rat­kai­sui­hin. Pa­kol­li­set har­joit­te­lut ja nin­jai­lut vielä kestää, mut­ta ko­ho­koh­dat jäävät saa­vut­ta­mat­ta. Näin se DVD-a­jal­la jäi kol­meen täh­teen.
Seu­raa­vas­sa, HD-for­maa­tis­sa in­nos­tuin hie­man, kos­ka sä­vyt ovat tum­mem­mat aiem­piin fil­ma­ti­soin­tei­hin ver­rat­tu­na. Ch­ris­tian Ba­le sel­viy­tyy kär­sivän san­ka­rin roo­lis­taan pys­typäin ol­len jo­pa kaik­kien ai­ko­jen le­pak­ko­mies. Tär­keää on myös us­ko­mat­to­man ta­sok­kaan si­vuo­sa­kaar­tin toi­min­ta.
Lähtö­koh­dak­si otet­tiin Yön ri­ta­rin sa­la­peräi­nen al­ku­perä, jo­ta ei ko­vin­kaan pal­jon ol­tu sar­ja­ku­vis­sa saa­ti elo­ku­vis­sa va­lo­tet­tu. Ch­ris­tian Ba­le te­kee hyvä roo­lin, ja sar­jan ta­paan hyvä si­vuo­sa­kaar­ti tu­kee mu­ka­vas­ti: Mic­hael Cai­ne, Liam Nee­son, Ga­ry Old­man.
Nyt UHD-ai­ka­kau­del­la pet­ty­mys val­taa jäl­leen mie­len. Al­kuo­sas­sa ku­luu lap­sel­li­seen nin­jai­luun perä­ti puo­li tun­tia. Sit­ten voi­daan jo viih­tyä­kin. Vih­doin 50 mi­nuu­tin koh­dal­la san­ka­ril­le ti­la­taan 10 000 va­ra­hup­pua, jo­ka ai­na­kin vih­jaa, et­tei Yön ri­ta­ri ota it­seään liian va­ka­vas­ti. Lop­pu ei kui­ten­kaan ry­mis­te­lyi­neen nos­ta tun­nel­maa, ja Jo­ke­ri­kin vi­lah­taa vain käyn­ti­kor­tis­sa.
Ko­ho­koh­dak­si jää oi­keas­taan vain Ga­mes of Th­ro­ne­sis­sa nuor­ta Joff­rey-ku­nin­gas­ta näy­tel­leen Jack Glee­so­nin roo­li viat­to­ma­na pik­ku­poi­ka­na. Hä­neenhän ei elo­ku­van en­si-il­lan ai­kaan juu­ri ku­kaan kiin­nittä­nyt huo­mio­ta. Nyt var­mas­ti kiin­nittää.

Kuva, ääni & ekstrat

HD-versio ei aikoinaan ollut mikään audiovisuaalinen merkkiteos. Näin on nytkin. Pimeää ja mustia pintoja UHD-tekniikalla päästään toki maalaamaan aiempaa paremmin. Yksityiskohdat piirtyvät tarkemmin. Ero kotelossa olevaan BD-versioon ei kuitenkaan ole merkittävä 4K-skaalauksen ansiosta. Ihmetellä myös täytyy, kuinka lepakkokartanon ulkoportaat väpättävät aliasing-ilmiön takia UHD-levyllä, mutta BD:ssä vaakalinjat pysyvät paikallaan. Ääniraitakin vastaa aiempaa erottelukategoriaa, joka ei ole dynaamisimpia. Ekstrat ovat kolmannella levyllä: 7 min. Imax-prologi The Dark Knight –elokuvasta, kuusi minuuttia ylijäämäkuvaa, viiden minuurin parodia, 104 min. dokumentit ja traileri. (PS)
06/01/2018

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy