Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Myrsky

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2008Kesto: 96 minuuttia
Julkaisija: DisneyKuva:
Anamorfinen 1.84
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
VET: A-51529 EAN: 8717418152963

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

Van­han Hol­lywood-­san­no­nan mu­kaan elo­ku­van­te­kijän pitäi­si py­syä eros­sa lap­sis­ta ja eläi­mistä, sillä ne ai­heut­ta­vat tuo­tan­nol­li­sia vai­keuk­sia.

Van­han Hol­lywood-san­no­nan mu­kaan elo­ku­van­te­kijän pitäi­si py­syä eros­sa lap­sis­ta ja eläi­mistä, sillä ne ai­heut­ta­vat tuo­tan­nol­li­sia vai­keuk­sia. Oh­jaa­ja Kai­sa Ras­ti­mon kun­niak­si on sa­not­ta­va, että hän suo­riu­tuu näistä vaa­teis­ta eri­no­mai­ses­ti.
Ikävä kyllä kaik­ki muu sit­ten li­ki pitäen epäon­nis­tuu­kin. Elo­ku­van dra­ma­tur­gia tök­kii pa­han­lai­ses­ti var­sin­kin alun Ber­lii­ni-o­siois­sa, eikä pal­jon pa­rem­min edetä muu­ten­kaan.
Kun koi­rat ja pääo­sa­ne­sittäjä Ron­ja Ar­vi­lom­mi suo­ri­tu­vat li­ki su­ve­re­ni­tee­tillä vai­keis­ta roo­leis­taan, muut hen­kilö­hah­mot tun­tu­vat täy­sin epä­to­del­li­sil­ta. Tun­tuu kum­mal­ta, että hyvät oh­jaa­jat va­lit­se­vat roo­lei­hin näyt­te­lijöitä, joi­den ha­bi­tus on täy­sin ku­lu­nut kai­ken­kar­vai­sis­sa te­le­vi­sion tu­si­na­sar­jois­sa. Maan kau­pun­gin­teat­te­rit ovat täynnä osaa­via ja tuo­rei­ta kas­vo­ja, mut­ta niin vain Lau­ra Mal­mi­vaa­ra ja Jan­ne Vir­ta­nen pää­sevät pat­sas­te­le­maan sitä yhtä ai­noaa il­mettään, mitä osaa­vat il­mais­ta.
Sinänsä har­mi, sillä Myrs­ky sisältää hie­non ta­ri­nan ai­nek­set. Kaik­kien ai­ko­jen koi­rae­lo­ku­va oli­si ol­lut mah­dol­li­nen, mut­ta jo­ten­kin tun­tuu, että kau­ka­sia­lai­set kar­va­tur­rit ovat ime­neet te­kijöistä vii­mei­sen­kin ir­tiot­to­ky­vyn.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääniraita. Ekstroissa poistettuja kohtauksia (1,5 min.), mokaotoksia (4 min.), 10 min. dokumentit, faktaruutuja, traileri ja kaksi tv-mainosta. (PS)
04/03/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy