Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Pacific Rim

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 131 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051895249956

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Eihän tämä ole kuin kol­mentäh­den elo­ku­va, jos oi­kein tark­ko­ja ol­laan ja lii­ku­taan ylei­sellä skaa­lal­la, mut­ta vaa­ti­vas­sa la­ji­tyy­pissään tästä on vai­kea pan­na pa­rem­mak­si.

Eihän tämä ole kuin kol­mentäh­den elo­ku­va, jos oi­kein tark­ko­ja ol­laan ja lii­ku­taan ylei­sellä skaa­lal­la, mut­ta vaa­ti­vas­sa la­ji­tyy­pissään tästä on vai­kea pan­na pa­rem­mak­si. Sik­si neljä täh­teä on pe­rus­tel­tu. Jo­pa kat­se­lu­ko­ke­muk­sen aloit­ta­mi­nen oli­si tun­tu­nut ylit­sekäymättömältä, jol­lei oh­jaa­jan pal­lil­la hei­lui­si it­se Guil­ler­mo del To­ro.
Jät­tiläis­ro­bot­ti-gen­re ei ole niitä ve­to­voi­mai­sem­pia. Trans­for­mers-hyö­kyaal­lon va­na­ve­dessä jo­pa van­hois­sa ja­pa­ni­lai­sis­sa To­ho-yh­tiön hir­viö­kamp­pai­luis­sa tun­tuu ole­van ai­na­kin nos­tal­gia­ve­tois­ta viehä­tystä.
Del To­ro käytännössä yh­distää la­ji­tyy­pin eri­lai­set pe­rin­teet ja te­kee sen mait­ta­van raik­kaal­la ta­val­la sekä kli­seitä väl­tel­len.
Maa­pal­loa ni­mittäin uh­kaa jäl­leen ker­ran ul­koa­va­ruu­del­li­nen vaa­ra, jo­ka tu­lee li­hak­si eri­lai­si­na jät­tiäis­hir­viöitä. Niitä tup­sah­te­lee man­ner­laat­to­jen vä­liin il­maan­tu­vas­ta por­taa­lis­ta. Ih­mis­kun­ta puo­lus­tau­tuu jät­tiläis­ro­bo­teil­la.
Mo­no­to­ni­suus väl­tetään, kos­ka sekä ro­bo­tit että kai­jut ovat kaik­ki per­soo­nal­li­sia, toi­sis­taan erot­tu­via. Tämä luo mels­kee­seen ta­jut­ta­vuut­ta myös kes­ki-ikäi­sel­le kat­so­jal­le. Tästä naut­tiak­seen ei myöskään tar­vi­ta vuo­si­kau­sien tie­to­ko­ne­pe­laa­mi­sen ko­ke­mus­ta.
E­lo­ku­va ei ota it­seään liian va­ka­vas­ti. Paa­tos­ta lä­hes­tytään, mut­ta siltä pe­las­tu­taan. Lop­pu­teks­tit kan­nat­taa sit­ten kat­soa lop­puun.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita tarjoavat referenssitasoisen kokemuksen. Kahdella levyllä, joten ekstroja riittää: kommenttiraita, 86 min. dokumentit, interaktiivinen ohjaajan muistikirja, kuvagalleria, 4 min. poistettuja kohtauksia, ja 4 min. epäonnistuneita kohtauksia. Mukana on myös digitaalinen kopio. (PS)
15/12/2013
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy