Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Transformers

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2007Kesto: 143 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
4K HDR 2.40*
Ääniraita: Dolby True-HD 5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 204946EAN: 7332504990574

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

80-­lu­vun ro­bot­ti­sar­ja­ku­van poh­jal­ta teh­ty vet­reän lap­sen­mie­li­nen toi­min­ta­viih­dy­ke ot­taa al­ku­peräi­sen seik­kai­lu­hen­gen ja pu­kee sen on­nis­tu­nees­ti as­tet­ta tiu­kem­pisä­vyi­sek­si toi­min­tae­lo­ku­vak­si.

80-lu­vun ro­bot­ti­sar­ja­ku­van poh­jal­ta teh­ty vet­reän lap­sen­mie­li­nen toi­min­ta­viih­dy­ke ot­taa al­ku­peräi­sen seik­kai­lu­hen­gen ja pu­kee sen on­nis­tu­nees­ti as­tet­ta tiu­kem­pisä­vyi­sek­si toi­min­tae­lo­ku­vak­si. Uu­si elo­ku­va­ver­sio ei var­maan­kaan ole pu­ris­tien mie­leen, sillä ro­bot­tien ul­koa­sus­sa on siir­ryt­ty tren­dikkäämpään po­ly­go­ni­ri­su­ka­saan ja sa­mal­la me­ne­tet­ty 90% hah­mo­jen omi­nais­piir­teistä. Kas­vo­jen­ko­ho­tuk­seen ta­kaa löy­tyvät kui­ten­kin tu­tut mo­tii­vit, my­to­lo­gia, ja pal­jon sar­ja­ku­vis­ta tut­tua toi­min­taa, jo­ten ky­seessä on lo­pul­ta pe­rin on­nis­tu­nut uu­del­leenläm­mi­telmä.
Yllättäen toi­min­nan ohel­la myös ko­miik­ka toi­mii, osit­tain sik­si että ko­ko­nai­suut­ta­kaan ei voi ot­taa liian va­ka­vas­ti, mut­ta isol­ta osin sik­si että sket­sit ja let­kau­tuk­set ovat ai­dos­ti haus­ko­ja. Eten­kin kuu­lus­te­lu­koh­taus jää mie­leen — kaik­kien John Tur­tur­ron ma­mi­sa­gent­ti-koh­taus­ten ohel­la.
E­lo­ku­va on myös täynnä enemmän tai vä­hemmän hie­no­va­rai­ses­ti laa­dit­tu­ja lef­fa­viit­tauk­sia — pait­si Bayn omiin elo­ku­viin, niin mm. Bumb­le­been ää­ni­pa­lo­jen, S7 t-pai­dan ja Alien-e­lo­ku­vien Fa­ce­hug­ge­rik­si muun­tu­van ra­tin myötä lu­kui­siin mui­hin­kin tun­nis­tet­ta­viin elo­ku­va­ta­pauk­siin. Lisäk­si mu­ka­na on mieltäläm­mittä­viä ha­tun­nos­to­ja al­ku­peräi­sel­le sar­ja­ku­val­le ja sar­jal­le.
Uu­del­la kat­se­lu­ker­ral­la tämä tun­tuu yhä tuo­reel­ta, ja jo­hin­kin jat­ko-o­siin ver­rat­tu­na jo­pa var­sin fik­sul­ta seik­kai­lul­ta. Elä­mys tun­tuu nyt neljän täh­den ar­voi­sel­ta nos­tal­giat­ri­piltä.

Kuva & ääni

Jo aiempi HD-julkaisu oli erinomainen, joten 4K-versio joutuu nyt tiukkaan vertailuun. Kuva on vakaa, filmiraettaan myöten luonteva ja väritoistoltaan hitusen luonnollisempi kuin aiempi HD-versio. Paikoin filmirae menee sankaksi eikä jälki aivan yllä referenssiluokkaan, mutta vertailussa HD-versioon on voittaja selvä. Dolby Atmos -muodossa taltioitu ääniraita soi puhtaasti ja tunnelmaa luoden. Kuvan tavoin myös ääniraita on hiottu vakuuttamaan: musiikki soi asiallisen mahtipontisesti ja aihepiirin mahdollistamat moninaiset ufoäänet ja kaikenlainen rymistely täyttävät äänimaailman vaikuttavan tehokkaasti. Tässä elokuvassa subbaria ja takakanavia todella käytetään.

Ekstrat

Boksista löytyy sekä elokuvan 4K- että HD-versio omilta levyiltään. 4K-version mainio, tietopitoinen ja yllättävän rehellinen ohjaajan kommenttiraitaekstroissa. HD-version ekstroissa kommenttiraidan lisäksi myös paranneltu trivitekstitys ja BD-live ominaisuuksia. (IJ)
23/11/2017

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy