Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Giant

Jättiläinen 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1956Kesto: 201 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 1.66*
Ääniraita: DTS-HD MA2.0
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051895245828

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Oh­jaa­ja Geor­ge Ste­ven­sin jenk­kit­ri­lo­gian kol­mas osa.

Oh­jaa­ja Geor­ge Ste­ven­sin jenk­kit­ri­lo­gian (S­ha­ne, Paik­ka au­rin­gos­sa, Jät­tiläi­nen) kol­mas osa. Nuo­ret Ja­mes Dean, Rock Hud­son ja Eli­sa­beth Tay­lor muo­dos­ta­vat trian­ge­lin, jos­sa vas­ta­voi­mia on pal­jon: ri­kas ja köyhä, ra­sis­mi ja su­vait­se­vai­suus, van­ha ra­ha ja nou­su­kas­mai­suus, vas­tuu ja vas­tuut­to­muus. Idästä Tek­sa­sin pyör­tei­siin lennä­tet­ty Tay­lor toi­mii ta­pah­tu­mien tunk­ki­na.
E­ri­lai­suu­den dra­ma­tiik­ka jat­kui elo­ku­van jäl­keen­kin: ho­mo­sek­suaa­lik­si epäil­ty Dean kuo­li au­to-on­net­to­muu­des­sa muu­ta­ma päivä ku­vaus­ten päät­ty­mi­sen jäl­keen, mut­ta Hud­son pal­jas­ti oman tai­pu­muk­sen­sa vas­ta van­hal­la iällään. Den­nis Hop­pe­ril­la on puo­les­taan poik­keuk­sel­li­nen kil­tin po­jan roo­li mek­si­ko­lai­sen vai­mon tuo­ree­na avio­mie­henä.
Mam­mut­ti­teos on kestä­nyt ai­kaa ai­ka hy­vin, vaik­ka kan­sa­lai­soi­keus­lii­keh­dinnän aat­to­na ra­sis­mia jou­dut­tiin ku­vaa­maan ai­ka osoit­te­le­vas­ti.
S­te­vens osaa käyttää huu­mo­ria ee­tok­sen­sa peh­mentäjänä. Kuu­le­man mu­kaan toi­nen maail­man­so­ta va­ka­voit­ti oh­jaa­jaa. Val­tao­sa ajan­koh­tai­soh­jel­mis­sa vuo­sien var­rel­la näh­dyistä Dac­haun kes­ki­tys­lei­ri­fil­ma­ti­soin­neis­ta on juu­ri Ste­ven­sin toi­mes­ta ku­vat­tu­ja.
BDn kat­se­lu ker­toi mi­nul­le sen, minkä var­maan kaik­ki muut ovat jo huo­man­neet: Jet Rin­kin JR-ni­mi­kir­jai­met lai­nat­tiin 1970-lu­vun te­le­vi­sio­sar­jaan Dal­las.

Kuva, ääni & ekstrat

BD on odotettu uutuus, sillä nyt koko elokuva mahtuu yhdelle levypuoliskolle, eikä kuva ole enää ei-anamorfinen. Suurtuotannoksi erikoista on se, ettei kuvasuhde ole kovin laaja. Se on myös edelleen perin epätasainen tarkkuudeltaan. Jo alkutekstit ovat huomiotaherättävän pehmeät, ja vastaava epätasaisuus näkyy säännöllisesti reilun kolmen tunnin aikana. Selkeä ääniraita soi suurin piirtein kuten aiemminkin. Sandrewn kahden levyn erikoisjulkaisua ei kannata poistaa kuitenkaan kokoelmista, sillä se sisältää kolme dokumenttia, kolme lyhyttä Behind the Cameras -ohjelmaa ja neljä traileria. BD:llä on vain ohjaajan pojan 3 min. esipuhe, kommenttiraita ja 46 min. dokumentti. Jättiläinen panee painetta jopa BDn kapasiteetille. Takakanteen on kirjattu todellisuutta lyhyempi kesto. (PS)
05/11/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy