Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
DVD

Darkness Falls

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2003Kesto: 83 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 2.42
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
  EAN: n/a

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Aust­ra­lian lou­nais­ran­ni­kol­la si­jait­se­va Point Fai­ry on kuu­lu Ma­til­da Di­xo­nin, ”­Ham­mas­kei­jun”, 150 vuot­ta van­has­ta ta­rus­ta, jon­ka mu­kaan iki­nei­to vie­rai­lee jo­kai­sen lap­sen luo­na sinä yönä, kun vii­mei­nen mai­to­ham­mas ir­toaa.

Aust­ra­lian lou­nais­ran­ni­kol­la si­jait­se­va Point Fai­ry on kuu­lu Ma­til­da Di­xo­nin, ”­Ham­mas­kei­jun”, 150 vuot­ta van­has­ta ta­rus­ta, jon­ka mu­kaan iki­nei­to vie­rai­lee jo­kai­sen lap­sen luo­na sinä yönä, kun vii­mei­nen mai­to­ham­mas ir­toaa. Ju­ju on siinä, et­tei mam­maa pidä kat­soa. Tä­ten va­ro­kaa al­le 10-vuo­tiaat kat­so­jat, tämä on kiel­let­ty al­le 15-vuo­tiail­ta. Säi­kyt­te­ly on­nis­tuu, mut­ta muu­ten tu­si­na­ka­maa.
Hy­vin laa­ja ku­va näyttää tar­kal­ta ja ku­va­kom­po­si­tiot luon­nol­li­sil­ta. Kau­hue­lo­ku­van gen­reen so­pien ää­ni­rai­ta luo uh­kaa­vaa tun­nel­maa te­hok­kaas­ti. Su­bwoo­fe­ria käy­tetään tömäkäs­ti. Ekst­roi­hin on tal­len­net­tu 11+11 min. do­ku­men­tit, seit­semän pois­tet­tua koh­taus­ta, neljä koh­taus­ta ku­vakä­si­kir­joi­tuk­ses­ta val­miik­si esi­tyk­sek­si, kak­si kom­ment­ti­rai­taa ja trai­le­ri.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy