Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Californication - kausi 3

Californication - The third season 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2009Kesto: 324 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
Anamorfinen 1.78*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
[18]
Kielletty alle 18-vuotiailta julkaisijan ilmoituksella. Tämä nimike on julkaistu ennen vuoden 2012 ikärajamerkintäuudistusta.
  EAN: 7332431034587

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kol­man­nen kau­den myötä ihail­ta­van de­ka­dent­ti kir­jai­li­jam­me Hank Moo­dy pää­see ja­ka­maan osaa­mis­taan ylio­pis­to­leh­to­ri­na aloit­te­le­vil­le kir­jai­li­joil­le.

Kol­man­nen kau­den myötä ihail­ta­van de­ka­dent­ti kir­jai­li­jam­me Hank Moo­dy (Da­vid Duc­hov­ny) pää­see ja­ka­maan osaa­mis­taan ylio­pis­to­leh­to­ri­na aloit­te­le­vil­le kir­jai­li­joil­le. Myös roo­lit yhä lä­hempänä ai­kui­suut­ta ole­van tyttä­ren yh-i­suk­ki­na ja avoin etä­suh­de ex-vai­mon kans­sa an­ta­vat kim­mo­ket­ta hen­ki­sel­le kas­vul­le. Lop­pu­tu­le­ma on taat­tua Hank­kia: näennäi­sen syväl­listä elämän­fi­lo­so­foin­tia ja vaih­te­le­van suo­ria po­kauk­sia, mo­lem­pia non-s­top­pi­na ja li­ki­main ta­samää­rin.
Kau­den en­simmäi­nen puo­lis­ko on täyttä rau­taa: tyy­likästä ja haus­kan poi­ka­mais­ta ku­jei­lua ai­kuis­ten maa­li­mas­sa ja ver­baa­liak­ro­baat­tis­ta sa­nai­lua vain niin kuin teräväs­ti kä­si­kir­joi­te­tus­sa sar­jas­sa on mah­dol­lis­ta. To­sielämän kans­sa tällä ei tar­vit­se ol­la mitään te­ke­mistä, vaik­ka pai­koin ri­vien vä­listä voi­si lu­kea jo­ta­kin syväl­listä­kin elämän luon­tees­ta.
Har­mil­li­ses­ti toi­nen puo­lis­ko tun­tuu osu­van juok­su­hiek­kaan ja ta­pah­tu­mat muut­tu­vat tur­han en­na­koi­ta­vik­si ja jo­pa "y­li­kir­joi­te­tuik­si". Kol­men ra­kas­ta­jat­ta­ren koh­taa­mi­nen mie­hen asun­nol­la on tar­koi­tet­tu len­nok­kaak­si, mut­ta mo­nen pal­lon jonglöö­rinäytös me­nee kaa­va­mai­sek­si ja pitkäk­si. Tämän en­co­re kak­sin­tais­te­lui­nen lässähtää niin ikään ikäväs­ti. Kau­den hui­pen­nus on kui­ten­kin teh­ty mu­siik­ki­vi­deo­mai­sen te­hok­kaas­ti, vaik­kei täy­sin su­la­vas­ti kau­den ta­pah­tu­mis­ta seu­raa­kaan.

Kuva, ääni & ekstrat

Aiempien kausien tapaan korkealaatuinen kuva ja ääni. Ekstroissa koosteet musiikkiraidasta, kolmannen kauden näyttelijävalinnoista, julkkisvieras Rick Springfieldistä ja muiden vierailevien näyttelijöiden mietteistä. (IJ)
30/05/2011

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy