Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Ken tulta pyytää

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2001Kesto: 92 minuuttia
Julkaisija: FinnkinoKuva:
Anamorfinen 1.74
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
  EAN: n/a

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Finnkino) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

O­ma­peräistä huu­mo­ria Puo­tin­har­jus­ta.

Oma­peräistä huu­mo­ria Puo­tin­har­jus­ta. San­ka­ril­li­nen pa­lo­mies (e­ri­no­mai­nen Tais­to Rei­ma­luo­to) ko­kee bur­nou­tin ja lä­hiö­rak­kau­den (myös mai­nio An­na-Mai­ja Va­lo­nen). Ant­ti Lit­ja­kin yl­tyy pitkän tauon jäl­keen vauh­tiin nol­la­tut­ki­mus­ta 20 vuot­ta teh­neenä isänä. Pal­jon her­kul­li­sia yk­si­tyis­koh­tia ai­na vuo­den 1982 rol­la­ri­kier­tuees­ta ekoi­hin Puis­tob­lue­sei­hin. Pe­pi­ta-nor­su­kin mai­ni­taan. Myös et­nis­ten ryh­mien esiin­ty­mi­nen yh­teisön täy­si­val­tai­si­na jä­se­ninä on poik­keuk­sel­lis­ta suo­ma­lai­ses­sa elo­ku­vas­sa. De­ma­rin le­gen­daa­ri­nen elo­ku­vak­rii­tik­ko Pent­ti Lu­mi­rae löy­si tästä Jar­van ja Fel­li­nin hen­keä, mikä ku­vaa hy­vin tyy­liä. Tätä kyllä kat­soo ve­det sil­missä.
Ku­va ei ole tar­kim­pia, mut­ta toi­mi­va. Val­koi­nen pa­laa kiin­ni. Mut­ta on­nek­si ana­mor­fi­nen laa­ja­ku­va, eikä 4:3 ku­ten ta­ka­kan­si ker­too. Sel­keä ää­ni­rai­ta on teh­ty tai­de­teol­li­sen op­pi­las­työnä. Le­vyl­le on tal­len­net­tu trai­le­ri.

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy