Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Tenet

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2020Kesto: 150 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
4K HDR 1.78/2.20
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018017931

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kel­lo­pe­leistään tun­ne­tun Ch­ris­top­her No­la­nin uu­sin tie­teis­toi­min­tae­lo­ku­va on tiu­kal­le vi­ri­tet­ty agent­ti­seik­kai­lu, jon­ka skoop­pi ja pai­no­las­ti ylittäi­si Ja­son Bour­nen lä­hi­muis­tin ja sai­si Bon­din ha­pui­le­maan vod­ka­mar­ti­nei­taan no­peam­min kuin As­to­nill­la pää­see pe­ruut­ta­maan.

Kel­lo­pe­leistään tun­ne­tun Ch­ris­top­her No­la­nin uu­sin tie­teis­toi­min­tae­lo­ku­va on tiu­kal­le vi­ri­tet­ty agent­ti­seik­kai­lu, jon­ka skoop­pi ja pai­no­las­ti ylittäi­si Ja­son Bour­nen lä­hi­muis­tin ja sai­si Bon­din ha­pui­le­maan vod­ka­mar­ti­nei­taan no­peam­min kuin As­to­nill­la pää­see pe­ruut­ta­maan.
Pa­kah­dut­ta­van pitkäjän­tei­nen ja poh­jat­to­man it­se­tie­toi­ses­ti avau­tu­va ta­ri­na on kuin zip­pi-pa­ke­tis­ta pal­jas­tu­va tu­hat­si­vui­nen la­ki­teks­ti. Fan­tas­ti­sen mie­li­ku­vi­tuk­sek­kaat ja sil­ti ar­ki­set miljööt vaih­tu­vat ti­heään ja nii­den edessä sol­ju­va dia­lo­gi ei juu­ri saa tau­koa vaik­ka hen­ge­nah­dis­tus uh­kaa var­mas­ti mo­lem­min puo­lin ruu­tua. Nar­ra­tii­via tah­dis­te­taan vain toi­min­ta­koh­tauk­sil­la, jot­ka tuo­vat mie­leen ta­ka­pe­rin kat­so­tun Mat­rix-e­lo­ku­van — moot­to­ri­tie­koh­taus­ta myö­ten.
Tämä on kuin pak­ko­miel­tei­sellä an­tau­muk­sel­la ka­sat­tu shak­ki­pe­li, jos­sa jo­kai­nen siir­to on yhtä ai­kaa har­kit­tu ja ar­voi­tuk­sel­li­suu­teen ver­hot­tu. Erään­lai­nen fil­maat­ti­nen pa­ko­huo­ne toi­mii aja­tuk­sel­la ra­ken­net­tu­na pa­ko­na ar­jes­ta, mut­ta ihas­tus on tässä lei­kat­tu vah­vas­ti ih­me­tyk­sellä. Ma­te­maat­ti­se­na ko­reog­ra­fia­na tämä on kui­ten­kin kiin­nos­ta­va ko­kei­lu, jos ei ai­van elävä elo­ku­va.
E­lo­ku­van pe­riaa­tet­ta nou­dat­taen tämä on yhtäai­kaa kieh­to­va ja ta­va­no­mai­nen, hek­ti­nen ja jo­ri­se­va. Ai­ka kul­kee eteenpäin ja taak­sepäin, lop­pu­tu­los on vas­ta kai­ken al­ku, ja kai­ken mer­ki­tys­kin on ehkä yhtä kuin ky­sy­mys it­se. Pie­tee­tillä ra­ken­net­tu kel­lo­pe­li te­kee sen mitä kel­lo­mes­ta­ri on tar­koit­ta­nut, aja­tus vas­tak­kai­siin suun­tiin ete­ne­vistä maail­mois­ta on kieh­to­va ja tämän pe­ru­sa­ja­tuk­sen pääl­le ra­ken­net­tu ori­ga­mi ä­lyl­li­ses­ti haas­ta­va, mut­ta elo­ku­van lu­mo jää kui­ten­kin ohuek­si. Lop­pu­tuks­tien myötä pää­limmäi­nen aja­tus on, että sa­mas­ta ideas­ta oli­si voi­nut luo­da myös is­kevämmän ja va­paam­min hen­gittävän elo­ku­van. Val­mis pais­tos on nyt jok­seen­kin raa­ka.

Kuva

Hieman kaksijakoinen kuva on aina visuaalisesti kiehtova ja teknisesti parhaimmillaan vakaa, värikylläinen ja vaikuttavan yksityiskohtainen. Mustemainen kuva pyrkii kylläiseen otteeseen, jonka myötä värit toistuvat väkevinä, mutta eivät aina sepian läpi nyansseiltaan luotaavina. Samalla toiston erottelukyky hukkuu paikoin harmillisesti varjoihin. Tämän vastapainona on kuitenkin parhaimmillaan komean läsnäoleva kuva, joka onnistuu toistamaan ohi lipuvien maisemien rikkaat yksityiskohdat mustemaisen sarjakuvamaisesti ja viiltävän hypertodellisesti. Näin erityisesti Amalfin rantaviivaa veneen kyydistä tarkasteltaessa, jolloin mustemainen kuosi tarjoaa mykistävän kaunista toistoa veneen keikkumisesta huolimatta.

Jopa IMAX-kameroilla taltioitu kuva edustaa aitoa 4K:ta, mutta paikoin rajoittunut suoritus sekä HDR-väritoiston että toiston yksityiskohtaisuuden osalta saa toisinaan jopa epäilemään kuvan syntyperää. Onneksi turhaan. Anti on läpeensä mielikuvituksekasta, energistä ja ilmeelleen uskollista.

Ääni

Hurja ääniraita pitää dialogin skarpin läsnäolevana silloinkin kun hahmot puhuvat hengitystään hiljempaa ja pakkaa dialogin taakse eksistentialistisen elävän äänimaiseman, joka ruhjoo kylkiluita tilaisuuden tullen. Alun toimintajakso konserttisalissa on hektinen taidonnäyte luonnonvoiman lailla etenevästä kontrolloidusta räjähdyksestä, joka antaa tilakanavien ja subbarin kautta katsojalle hyvän tilaisuuden sydänkohtaukselle. Muutoinkin kyse on audiovisuualisesta ilottelusta.

Ekstrat

Sekä boksin 4K- että HD-levyt ovat ekstrattomia, mutta kolmas ekstralevy sisältää hyvän making of -koosteen (75 min.), teaserin ja kolme traileria. Kooste tarjoaa mielenkiintoisen katsauksen teknisesti haastavan elokuvan kuvauksiin, ja hoksauttaa katsojaa, että näyttelijät ovat tässä joutuneet paitsi juoksemaan takaperin myös puhumaan venäjää takaperin. Tämä todellakin on elokuva, jossa tekijät ovat virittäneet jousen rasiaan katsojaa odottamaan. (IJ)
26/02/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy