Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Big Fish

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2003Kesto: 120 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
Anamorfinen 1.84
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 107742EAN: 5050582246490

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

My­kistävän ihas­tut­ta­va, sa­du­no­mai­nen ker­to­mus ta­ri­na­sepästä, jon­ka nuo­ruu­den ka­la­ju­tuis­sa on ri­paus to­tuut­ta ja pal­jon hen­keä maus­tee­na.

My­kistävän ihas­tut­ta­va, sa­du­no­mai­nen ker­to­mus ta­ri­na­sepästä (Ewan McG­re­gor/Al­bert Fin­ney), jon­ka nuo­ruu­den ka­la­ju­tuis­sa on ri­paus to­tuut­ta ja pal­jon hen­keä maus­tee­na. Tim Bur­to­nin Da­niel Wal­la­cen ro­maa­nin poh­jal­ta oh­jaa­ma, mut­ta on­nek­si rat­kai­se­vas­ti lä­hempänä For­rest Gum­pia kuin Sak­sikä­si Edwar­dia. Ta­ri­na on har­vi­nai­sen hie­nos­ti ryt­mi­tet­ty, eikä ker­taa­kaan edetä liian no­peas­ti tai hi­taas­ti. Mie­len­kiin­tois­ten hah­mo­jen roo­lei­hin on löy­det­ty sar­ja täy­del­li­sen osu­via näyt­te­lijöitä, ja jo­pa si­vuo­siin on saa­tu Dan­ny De Vi­ton ja Ste­ve Bus­ce­min kal­tai­sia ni­mekkäitä täh­tiä.
Ku­va on kaut­taal­taan koh­ta­lai­sen tark­ka, mut­ta eten­kin tum­mis­sa koh­tauk­sis­sa tois­to jättää toi­vo­mi­sen va­raa. Vä­ri­tois­to on tar­koi­tuk­sel­li­sen vaih­te­le­vaa, ja muut­tuu huo­mat­ta­vas­ti siir­ryttäessä ny­kypäivästä ta­ri­noi­hin ja ta­kai­sin. Ko­hi­naa on ala­ti läsnä, mut­ta muu­toin vai­ku­tel­ma on miel­lyttävän le­vol­li­nen. Ää­ni­rai­ta on sel­keä, vi­vah­tei­kas ja ti­lan­teen mu­kaan myös koh­ta­lai­sen te­ho­kas. Ti­la­ku­vaa ei hyö­dyn­netä siinä mää­rin kuin ku­vas­to oli­si sal­li­nut, mut­ta ko­ko­nais­vai­ku­tel­ma on kui­ten­kin sel­keä, pir­teä ja mu­si­kaa­li­sen vi­vah­tei­kas. Ekst­rois­sa on mie­len­kiin­toi­nen oh­jaa­jan kom­ment­ti­rai­ta (toi­sin kuin eng­lan­nin­kie­li­nen teks­ti­tys väittää, ei haas­tat­te­li­ja­na ole "Ma­xwell Bri­diay Bur­ton ja Bur­to­nil­ta" vaan "Bur­ton on Bur­ton" -elämän­ker­ran kir­joit­ta­ja Mark Sa­lis­bu­ry), sisältö­do­ku­ment­te­ja (21 min.), ma­king of -do­ku­ment­te­ja (31 min.), tri­via­tie­to­kil­pai­lu ja ana­mor­fi­nen trai­le­ri. Ekst­ro­ja ei ole teks­ti­tet­ty suo­mek­si. (IJ)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy