Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Boogie Nights

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1997Kesto: 149 minuuttia
Julkaisija: Kuva:
Anamorfinen 2.30*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle ellei toisin mainita.

Elokuva

An­taa Lar­ry Flyn­tiin ver­rat­tu­na rea­lis­ti­sen ku­van por­no­bis­nek­sestä.

An­taa Lar­ry Flyn­tiin ver­rat­tu­na rea­lis­ti­sen ku­van por­no­bis­nek­sestä. Äi­dittö­myys ja tur­vat­to­muus kul­ke­vat pää­tee­moi­na toi­min­nan al­la. Mark Wahl­berg on täy­so­su­ma tol­lo­na sek­sitäh­tenä. Burt Rey­nold­sin toi­nen ko­va roo­li Syvän joen jäl­keen. Terävä ku­va, ei mitään X-ra­ted sut­tua. Tar­joaa hyvän soundt­rac­kin dis­ko­mu­saa vv. 1977-1981. Lop­puu osu­vas­ti ELO:n A New World Re­cor­din bii­siin Li­ving Thing (33 cm!). Jos Mar­ky Mar­kil­le ei pan­tu lop­pu­koh­tauk­ses­sa si­jaisnäyt­te­lijää tai käy­tet­ty CGI:tä, hän on toi­mi­nut ai­van väärässä gen­ressä ko­ko elo­ku­vau­ran­sa. Voye­ris­til­le: jos ihas­tuit Lost In Spa­cen ava­ruus­pu­kui­hin, voit tse­ka­ta, mitä löy­tyy Rol­ler­gir­liä esittävän Heat­her Gra­ha­min kos­tuu­min al­ta.
Laa­du­kas ku­va ja ää­ni. Ekst­rois­sa otok­sia ku­vauk­sis­ta, oh­jaa­jan kom­ment­ti­rai­ta, trai­le­ri, tv-s­pot­ti, täh­tien hyvät biog­ra­fiat. Elo­ku­van pi­tuus on il­moi­tet­tu vää­rin ta­ka­kan­nes­sa.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy