Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

White House Down

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 132 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051162321170

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Elokuva

C­han­ning Ta­tum on mies, jo­ka ha­luaa Sa­lai­seen pal­ve­luun.

C­han­ning Ta­tum on mies, jo­ka ha­luaa Sa­lai­seen pal­ve­luun. Tyttä­rensä kans­sa Val­koi­seen ta­loon haas­tat­te­luun saa­pu­va agent­ti ei läpäi­se pa­pe­ri­va­lin­taa, mut­ta ter­ro­ris­tien var­ta­vas­ten jär­jestämä käytännön koeo­suus osoit­tau­tuu suo­tui­sam­mak­si tes­tik­si.
Viih­dyttävä Die Hard -hen­ki­nen trip­pi tar­joi­lee su­la­vas­ti yh­teen­kur­sit­tu­ja kli­seitä pop­cor­nin kyy­ti­po­jak­si. Elo­ku­van dia­lo­gi kals­kah­taa mo­nin pai­koin pöhköltä ja tur­vajär­jes­te­lyt peh­moil­ta, mut­ta tiu­kan tril­le­rin si­jaan tämä pyr­kii­kin tar­joa­maan ko­mei­ta sir­kus­hu­ve­ja. Man­ner­tenvä­li­sillä oh­juk­sil­la sih­tail­laan Air For­ce Onea, pres­san li­mu­sii­nil­la ve­detään kah­dek­sik­ko­ja maail­man tun­ne­tuim­mal­le nur­mi­kol­le ja ai­na riittää ai­ka pi­kai­sel­le kun­nia­kier­rok­sel­le Was­hing­to­nin nähtä­vyyk­sien yllä. Hil­peyttä herättävät myös ten­na­rei­hin son­nus­tau­tu­nut lörppö pre­si­dent­ti (Ja­mie Foxx), plea­se-sa­nan kiih­dyk­sissä­kin muis­ta­va ter­ro­ris­ti (B­rot­her­hood-sar­jan Ja­son Clar­ke) ja elo­ku­van in­to ase­tel­la ame­rik­ka­lais­ta ase­teol­li­suut­ta syyl­li­sek­si jo ai­van ta­pah­tu­mien al­ku­met­reillä.
Mai­nioi­ta efek­ti­sir­kuk­sia elo­ku­va­kan­sal­le aiem­min tar­joil­lut Ro­land Em­me­rich suol­taa tässä­kin pas­se­lia viih­dettä, mut­ta lo­pul­ta hah­mot jäävät pui­se­vik­si, huu­mo­ri va­nut­tu­neek­si ja draa­ma jäh­meän su­van­tei­sek­si. Miljöö on kui­ten­kin näyttävä. Kah­teen tun­tiin mah­tuu tuh­ti kat­taus kli­seitä, huo­no­ja one­li­ne­rei­ta ja räjähtä­viä sir­kus­nu­me­roi­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Mainio kuva ja asiallisen ponteva, mutta musiikkiraidaltaan pliisun geneerinen ääniraita. Ekstroissa mokia (6 min.) ja pitkällinen sarja hypettäviä minikoosteita elokuvan synnystä (3 min.), pääparista (4 min.), ohjaajasta (5 min.), limusiinin kopioimisesta (5 min.), Valkoisen talon kopioimisesta (9 min.), lavasteista (4 min.), kuvauksesta (3 min.), aseista (5 min.), tehosteista (4 min.), näyttelijöistä (5 min.) ja stunteista (yht. 11 min.). Ekstrojen parhaimmistoa edustavat presidentillisten kohteiden kopioinnista kertovat koosteet ja elokuvan synnystä kertova kooste, muutoin anti on köyhää. (IJ)
07/02/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy