Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

True Detective

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 457 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051895300152

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Tuot­ta­ja­ve­toi­sen, var­man pääl­le pe­la­tun yh­dys­val­ta­lai­sen elo­ku­va­teol­li­suu­den alen­nus­ti­las­sa mie­len­kiin­to suun­tau­tuu klas­si­koi­hin tai sit­ten laa­duk­kai­siin tv-­sar­joi­hin.

Tuot­ta­ja­ve­toi­sen, var­man pääl­le pe­la­tun yh­dys­val­ta­lai­sen elo­ku­va­teol­li­suu­den alen­nus­ti­las­sa mie­len­kiin­to suun­tau­tuu klas­si­koi­hin tai sit­ten laa­duk­kai­siin tv-sar­joi­hin. Pa­ra­dok­saa­lis­ta kyllä, mut­ta True De­tec­ti­ven näyt­te­lijä­kak­sik­ko Matt­hew Mc­Co­naug­hey ja Woo­dy Har­rel­son ovat ol­leet mu­ka­na apu­lais­tuot­ta­ji­na Loui­sia­naan si­joit­tu­vas­sa po­liisd­raa­mas­sa. Ni­mestään huo­li­mat­ta tämä ei ole mikään po­lii­si­ver­sio True Bloo­dis­ta.
Ai­he­pii­rissä ei ole sinänsä uut­ta. Yh­teis­kun­taan, per­he-elämään tai yh­teisöi­hinsä so­peu­tu­mat­to­mat et­sivät jah­taa­vat pa­ka­naus­kon­nois­ta in­nos­tus­taan am­men­ta­vaa sar­ja­mur­haa­jaa. Ek­sent­ri­nen luon­non­lah­jak­kuus Rust Coh­le (Mc­Co­naug­hey) saa asias­ta pak­ko­miel­teen, eroaa pal­ve­luk­ses­ta ja jou­tuu usei­den vuo­sien jäl­keen sel­vittämättömän ta­pauk­sen eteen uu­des­taan.
Lois­ta­va kä­si­kir­joi­tus, poik­keuk­sel­li­nen tun­nel­ma tai hie­not näyt­te­lijät eivät tee vielä vii­den täh­den sar­jaa. Rat­kai­se­va pu­ser­rus tu­lee tai­teel­li­ses­ta, fi­lo­so­fi­ses­ta nä­ke­myk­sestä. Sar­jan luo­ja Nic Piz­zo­lat­to au­koo uu­sia la­tu­ja: kos­kaan en­nen en ole näh­nyt vas­taa­vaa ää­rimmäi­sek­si vi­ri­tel­tyä sub­jek­tii­vi­suut­ta. Dua­lis­ti­ses­ti jo­ko Cohl tai hä­nen ai­sa­pa­rin­sa (Har­rel­son) tar­joa­vat tien, jol­le muut osa­not­ta­jat on alis­tet­tu. Täy­sin. Si­vu­hah­mo­jen vai­kut­ti­mia tai mie­len­liik­keitä ei juu­ri­kaan ku­va­ta. Minä it­se, se määrää. Il­mai­su ku­vaa ai­ka hy­vin ny­kypäivän ih­mi­sen asen­net­ta ympäröivään to­del­li­suu­teen.
O­man lisänsä saa se, että hen­ki­ses­ti järk­ky­nyt kak­sik­ko on täy­sin kor­rup­tion saa­vut­ta­mat­to­mis­sa. He nak­kaa­vat ka­kat osa­val­tion suur­mie­hil­le ede­tessään tut­ki­muk­sis­saan. He ovat rea­lis­ti­sia san­ka­rei­ta.
Mie­len­kiin­tois­ta on myös se, kuin­ka jän­ni­tettä ra­ken­ne­taan psy­ko­lo­gi­ses­ti psy­ko­lo­gi­soi­mat­ta lii­kaa. Fi­lo­so­fia­kin on ta­val­laan vain maus­te.
Raa’at ri­kok­set eivät nyt mer­kit­se tur­haa am­mus­ke­lua tai liioi­tel­tu­ja voi­ma­kei­no­ja. Mo­lem­mis­ta et­si­vistä huo­maa muu­ten­kin, että he ovat pe­rin­poh­jin vaa­ral­li­sia, ta­val­laan it­se­kin pa­ho­ja mie­hiä, jos vas­ta­puo­len pa­huus as­tuu yh­den as­ke­len lii­kaa pi­mey­den puo­lel­le.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Kaiken kruunaa T-Bone Burnettin luoma äänimaailma. Mukana on Burnettin omaa musiikkia ryyditettynä lainaklassikollta, jotka eivät alleviivaa cajun-teemaa. Ekstroissa kaksi kommenttiraitaa, 73 min. dokumentit ja 10 min. poistettuja kohtauksia. (PS)
15/06/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy