Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
DVD

Catch-22 - Me sotasankarit

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1970Kesto: 117 minuuttia
Julkaisija: FinnkinoKuva:
Anamorfinen 2.31*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Jo­seph Hel­le­rin ro­maa­ni Me so­ta­san­ka­rit on edel­leen uniik­ki sa­tii­ri.

Jo­seph Hel­le­rin ro­maa­ni Me so­ta­san­ka­rit (1961) on edel­leen uniik­ki sa­tii­ri. Mo­ni­muo­tois­ta yh­dis­telmää huu­mo­ria ja jul­muut­ta on kui­ten­kin vai­kea fil­ma­ta. Toi­sen maail­man­so­dan vii­mei­siin kuu­kau­siin si­joit­tu­va ta­ri­na ei saa­vu­ta oi­keaa tun­nel­maa. So­dan ä­lyttö­myyttä on ku­vat­tu myö­hem­min pa­rem­min­kin. Hul­lu­na kap­tee­ni Jos­sa­ria­ni­na Alan Ar­kin, si­vuo­sis­sa Art Gar­fun­kel, Mar­tin Sheen, Jon Voight ja Or­son Wel­les.
Laa­du­kas ku­va ja hie­man kar­keas­ti teh­ty uu­si ää­ni­mik­saus. Ekst­roi­hin on tal­len­net­tu trai­le­ri, ku­va­gal­le­ria ja kom­ment­ti­rai­ta.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy