Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Duel

Kauhun kilometrit 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1971Kesto: 89 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5053083017101

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kaup­pa­mat­kus­ta­ja is­tuu orans­sin­pu­nai­ses­sa Ply­mouth Va­lian­tis­saan ja jou­tuu li­kai­sen, ruos­tei­sen ja in­hi­mil­li­sestä keu­las­taan tun­ne­tun Pe­ter­bilt-­re­kan jah­taa­mak­si.

Kaup­pa­mat­kus­ta­ja is­tuu orans­sin­pu­nai­ses­sa Ply­mouth Va­lian­tis­saan ja jou­tuu li­kai­sen, ruos­tei­sen ja in­hi­mil­li­sestä keu­las­taan tun­ne­tun Pe­ter­bilt-re­kan jah­taa­mak­si.
S­te­ven Spiel­ber­gin en­simmäi­nen ko­koil­lan elo­ku­va Kau­hun ki­lo­met­rit ei ole me­nettä­nyt te­ho­jaan psy­ko­lo­gi­se­na maan­tiet­ril­le­rinä yli 40 vuo­den ai­ka­na. Suo­mes­sa ol­tiin vas­ta muu­ta­ma vuo­si to­tu­tel­tu maan­tie­no­peus­ten yleis­ra­joi­tuk­siin, mut­ta Yh­dys­val­tain län­si­ran­ni­kol­la alet­tiin jo kär­siä liik­ku­mi­seen liit­ty­vistä on­gel­mis­ta. Maan­tie­rai­vos­ta ei ehkä vielä pu­hut­tu, mut­ta lii­ken­nest­res­si oli jo ylei­ses­ti koet­tu asia.
Duel oli le­gen­daa­ri­sen gen­re­kir­jai­li­ja Ric­hard Mat­he­so­nin (vam­pyy­rik­las­sik­ko I Am Le­gend) vii­mei­nen no­vel­li. Hän kek­si hitch­cock­mi­sen idean­sa alun­pe­rin Play­boys­sa jul­kais­tuun ta­ri­naan­sa sa­ma­na päivänä, jol­loin Ken­ne­dy mur­hat­tiin ja kir­jai­li­ja koh­ta­si kii­laa­van re­kan lii­ken­teessä.
Mat­he­son vas­ta­si alun­pe­rin te­le­vi­siol­le teh­dyn elo­ku­van kä­si­kir­joi­tuk­ses­ta. Mo­nis­sa mais­sa tämä me­ni myö­hem­min teat­te­ri­le­vi­tyk­seen. Den­nis Wea­ver, toi­sen pääo­san esittäjä, rek­ka­han oli toi­nen, pais­tat­te­li suo­sion­sa hui­pul­la tv-sar­ja She­rif­fi McC­lou­din an­sios­ta. Se oli Yh­dys­val­lois­sa eh­dit­ty jo lo­pet­taa, mut­ta esi­mer­kik­si Eu­roo­pas­sa sitä esi­tet­tiin vielä vuo­sia. Wea­ver oli jää­nyt pa­has­ti tv-hah­mon­sa var­joon. Nuo­rel­ta Spiel­ber­giltä oli hie­no oi­val­lus hyö­dyntää Wea­ve­rin ky­kyä il­mentää vai­no­har­hais­ta epä­toi­voa, jo­ka tu­li esil­le Or­son Wel­le­sin Pa­han kos­ke­tus­sa.
E­lo­ku­va on ar­vioi­tu Ste­ven Speil­berg Di­rec­tor’s Col­lec­tion –­ko­koel­mas­ta. Tämä tai­taa ol­la ai­noa mah­dol­li­suus nähdä elo­ku­va tätä ny­kyä suo­ma­lai­se­na juil­kai­su­na, ai­na­kin BD-ver­sio­na.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva näyttää erinomaisen tarkalta, ja on aika hankala sanoa, onko tämä kropattu alkuperäisestä tv-kuvasuhteesta vaiko alunperin kuvattu laajakuvana. Joka tapauksessa se toimii. Ääniraita soi selkeästi, toki kapealla skaalalla, mikä toisaalta sopii musiikkiraitaan, joka ei oikeastaan ole musiikkia, vaan “kirskuvaa metallia”. Ekstroissa ovat 54 min. dokumentit, julistegalleria sekä traileri. (PS)
04/03/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy