Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Drive Angry

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 104 minuuttia
Julkaisija: LionsgateKuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Ni­co­las Ca­ge on hel­ve­tistä paen­nut muu­ka­lai­nen, jol­la on tehtävä.

Ni­co­las Ca­ge on hel­ve­tistä paen­nut muu­ka­lai­nen, jol­la on tehtävä. Tehtävän tiel­le poik­ki­te­loin aset­tu­vat sekä to­he­lot saa­ta­nan­pal­vo­jat että Ter­mi­na­to­rin T-1000:l­ta pa­ri lii­kettä va­ras­ta­nut kii­ras­tu­len kir­jan­pitäjä (Wil­liam Ficth­ner). Ai­sa­pa­rik­si ope­raa­tioon heittäy­tyy ko­vis­tar­joi­li­ja­tar (Am­ber Heard).
Va­kuut­ta­van kun­nian­hi­mo­ton ryönä tuo mie­leen niin ikään Ni­co­las Ca­gen täh­dittämän Aa­vea­ja­jan, mut­ta nou­see tämän ylä­puo­lel­le kah­del­la an­siol­la. En­sinnä­kin tämä elo­ku­va osoit­taa muu­ta­man koh­tauk­sen ajan hil­peää luo­vuut­ta, jon­ka seu­rauk­se­na muun muas­sa ta­va­no­mai­nen sek­si­koh­taus ja tu­li­tais­te­lu yh­dis­tyvät yh­dek­si sau­mat­to­mak­si ko­ko­nai­suu­dek­si. Toi­sek­seen tässä ta­pah­tu­mat on tal­tioi­tu Ava­tar-e­lo­ku­vas­sa­kin käy­te­tyllä 3D-ka­lus­tol­la, jo­ten uu­si for­maat­ti lisää edes hie­man mie­len­kiin­toa.

Kuva & ääni

3D-kuva on parhaimmillaan komeaa katsottavaa, jossa horisontti pakenee kauas tapahtumien taakse ja autot tuntuvat liikkuvan mielekkäästi tilassa. Tälläiset otokset kattavat kuitenkin vain noin 10% elokuvasta, ja loppu osa elokuvasta jää hyvin keinotekoisen tilakuvan tasolle. Syynä epätasaiseen jälkeen lienee ettei elokuvaa todellisuudessa ole kuvattu kokonaisuudessaan kalliilla 3D-kalustolla, vaan osa kuvauspäivistä on purkitettu perinteisemmän tekniikan kautta ja sitten ajettu tietokoneella kolmanteen ulottuvuuteen heikoin tuloksin. Pääosin tilakuva jää hyvin latteaksi kiiltokuvapinoksi, jossa varsinkin taustat ja taustalla olevat näyttelijät puuroutuvat häiritsevästi. Nicolas Cage jaksaa yleensä hehkuttaa elokuviensa musiikkivalintoja, mutta tältäkin osin tämä tekele jää pliisuksi. Vasta lopputekstien huvittavan tekokova musiikkivalinta herättää minkäänlaista huomiota.

Ekstrat

Ekstroissa mm. ohjaaja/käsikirjoittaja Patrick Lussierin ja käsikirjoittaja Todd Farmerin heikko kommenttiraita ja poistettuja kohtauksia kommentein. Brittipainos, ei suomenkielistä tekstitystä. (IJ)
07/04/2012
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy