Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Gladiator - Extended Special Edition

Gladiaattori 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2000Kesto: 164 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
Anamorfinen 2.35
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 101715EAN: 5050582356298

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kol­men le­vyn pa­ket­ti sisältää leik­kauk­sen, jos­sa teat­te­ri­ver­sioon on lisät­ty sau­mat­to­mas­ti perä­ti 15 mi­nuut­tia aiem­min pois­tet­tu­ja koh­tauk­sia.

Kol­men le­vyn pa­ket­ti sisältää leik­kauk­sen, jos­sa teat­te­ri­ver­sioon on lisät­ty sau­mat­to­mas­ti perä­ti 15 mi­nuut­tia aiem­min pois­tet­tu­ja koh­tauk­sia. Ku­ten oh­jaa­ja esi­pu­hees­saan vih­jaa, ne "saat­ta­vat" ol­la mie­len­kiin­toi­sia. Oi­keas­taan vain Com­mo­duk­sen jär­jestämä so­ti­lai­den te­loi­tus tuo uut­ta va­loa elo­ku­van herättä­miin ky­sy­myk­siin. Kaik­ki tyyn­ni mie­len­kiin­toi­nen uu­si leik­kaus.
E­lo­ku­va­na­han tämä muis­tut­taa Man­nin Roo­man val­ta­kun­nan tu­hoa ja Kub­ric­kin Spar­ta­cus­ta.
Ta­ri­na on kli­see. Hen­kilöi­hin suh­tau­du­taan etäi­ses­ti, mut­ta ne ovat to­del­li­sia. Isän­rak­kaus tai sen puu­te mää­rit­te­levät sekä kei­sa­ri Com­mo­duk­sen (u­pea Joa­quin Phoe­nix) että ken­raa­li Ma­xi­muk­sen (pä­tevä Rus­sell Crowe) käyttäy­ty­mi­sen. Tv-sar­jas­ta Minä, Glau­dius tut­tu De­rek Ja­co­bi vetää hyvän si­vu­roo­lin.
Vi­suaa­li­ses­ti upea, mut­ta en­nen kaik­kea au­dion rie­mu­juh­laa. Näin elo­ku­van ou­lu­lai­ses­sa teat­te­ris­sa jou­lu­lo­mal­la. Teat­te­ris­sa ei ol­lut kuut­ta ka­na­vaa käytössä ja elo­ku­va kär­si niin pa­has­ti, että neljä­kin täh­teä tun­tui ole­van tiu­kas­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuvasuhdetta on hieman muutettu. Kuvavertailu osoittaa, että kuvan laitoja on hieman kropattu verrattuna edelliseen Limited Editioniin. Ekstroissa ohjaajan lyhyt intro, kommenttiraita, triviaraita, 197+10+14+7+2+4+24 min. dokumentit, useita kuvagallerioita, kuvakäsikirjoitusten vertailua valmiiseen jälkeen kommentein, alkuperäiset alkutekstit kommentein, kolme poistettua kohtausta kuvanäyttein, kuvakäsikirjoituksin ja kommentein, 12 sivun triviavihko, tiiseri, traileri ja 20 tv-mainosta. (PS)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy