Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Debt

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2010Kesto: 113 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
MPEG-4 AVC 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 275984EAN: 5050582879100

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Kuvat

Helen Mirren, Tom Wilkinson ja Ciarán Hinds nuorina, eli tosin sanoen Jessica Chastain, Marton Csokas ja Sam Worthington kylmän sodan Berliinissä
Helen Mirren, Tom Wilkinson ja Ciarán Hinds nuorina, eli tosin sanoen Jessica Chastain, Marton Csokas ja Sam Worthington kylmän sodan Berliinissä
Sam Worthington
Sam Worthington
Jessica Chastain
Jessica Chastain
Helen Mirren
Helen Mirren

Elokuva

Mos­sa­din agen­tit jah­taa­vat van­ki­lei­rien pa­ha­mai­neis­ta nat­silääkä­riä jae­tus­sa Ber­lii­nissä vuon­na 1965 — eikä ope­raa­tio ole ai­van vai­pu­nut his­to­rian leh­tien ha­vi­naan vielä kol­me­kym­mentä vuot­ta myö­hem­minkään.

Mos­sa­din agen­tit jah­taa­vat van­ki­lei­rien pa­ha­mai­neis­ta nat­silääkä­riä jae­tus­sa Ber­lii­nissä vuon­na 1965 — eikä ope­raa­tio ole ai­van vai­pu­nut his­to­rian leh­tien ha­vi­naan vielä kol­me­kym­mentä vuot­ta myö­hem­minkään.
Yhtäai­kaa kah­del­la eri ai­ka­kau­del­la ete­nevä tril­le­ri on kou­kut­ta­vaa kat­sot­ta­vaa, jo­ka osaa ker­ran­kin hyö­dyntää ta­kau­mia mal­lik­kaas­ti jän­ni­tyk­sen lisää­mi­seen, ei ta­pah­tu­mis­ta ir­taan­nut­ta­mi­seen — vaik­ka Ro­ger Ebert asias­ta eri mieltä on­kin. Ta­ri­nan peu­ka­lo­ruu­via oli­si voi­nut vääntää vielä tiu­kem­mal­le­kin, mut­ta jo tälläi­senään ih­mis­suh­de­verk­ko on mie­len­kiin­toi­nen ja ta­ri­nan kou­kut yllättä­viä. Kylmän so­dan jaet­tu Ber­lii­ni on lois­ta­va näyttämö ta­pah­tu­mil­le eikä ajo­mie­hiään pe­laa­va koh­de­kaan jää ai­van ste­reo­tyy­pik­si.
E­lo­ku­va ra­ken­tuu kol­men agen­tin ympä­ril­le, joi­ta tul­kit­see kak­si näyt­te­lijä­kol­mik­koa kah­del­la eri ai­ka­kau­del­la. Nuo­rem­pi kaar­ti on haas­teen edessä van­hem­man kaar­tin koos­tues­sa ni­mekkäistä näyt­te­lijöistä ja hyö­tyessä muu­toin­kin hah­mo­jen kyp­sy­mi­sestä ta­ri­nan var­rel­la. Näyt­te­lijä­kaar­tin vah­vim­man suo­ri­tuk­sen te­kee odo­te­tus­ti He­len Mir­ren mel­kein eläköi­ty­neenä agent­ti­na, mut­ta hy­vin pärjäävät myös nuo­rem­man pol­ven Sam Wort­hing­ton, Mar­ton Cso­kas ja Jes­si­ca Chas­tain. Sitä vas­toin Tom Wil­kin­son van­ha­na pa­tu­na jää odo­tuk­sia köy­hemmäk­si hah­mok­si.
E­lo­ku­va on uu­del­leen­fil­ma­ti­soin­ti vuon­na 2007 val­mis­tu­nees­ta is­rae­li­lai­se­lo­ku­vas­ta "Ha-Hov", jo­ka puo­les­taan ot­ti in­noi­tuk­sen­sa Au­switc­hin kes­ki­tys­lei­rillä toi­mi­nees­ta toh­to­ri Jo­sef Men­ge­lestä. To­del­li­suu­des­sa Men­ge­le il­mei­ses­ti eh­ti pae­ta Etelä-A­me­rik­kaan as­ti ja kuol­la ko­to­naan sydän­koh­tauk­seen en­nen kuin Mos­sad hä­net löy­si, jo­ten tässä puos­ka­rin ni­mek­si on vaih­det­tu fik­tion ni­missä Die­ter Vo­gel.

Kuva, ääni & ekstrat

Näyttävä periodiuskottava kuva ja iskevän minimalistinen ääniraita ovat molemmat trillerille eduksi. Ekstrojen oleellisinta antia edustaa ohjaajan ja tuottajan asiallinen ja puhelias kommenttiraita, joka kertaa hyvin tuotannon vaiheita. Lisäksi mukana on kolme hyvin suppeaa, osin keskenään päällekkäistä ja lopulta lähes yksinomaan elokuvaa spoilaavaa koostetta (yht. 8 min.). (IJ)
28/02/2012

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy