Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

20,000 Leagues Under the Sea - Special Edition

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1954Kesto: 127 minuuttia
Julkaisija: DisneyKuva:
Anamorfinen 2.38
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ih­meen har­voin näh­ty seik­kai­luk­las­sik­ko.

Ih­meen har­voin näh­ty seik­kai­luk­las­sik­ko. Ju­les Ver­ne loi Leo­nar­do da Vin­cin iki­van­ho­jen aa­tos­ten poh­jal­ta en­simmäi­sen maail­man­vi­hol­li­sen. Po­pu­laa­ri­kult­tuu­riin läh­temättömän jäl­jen jättä­nyt hyvä-pa­ha, kap­tee­ni Ne­mo, kylläs­tyy mo­der­niin maail­maan vuon­na 1868 ja al­kaa upot­taa ka­pi­ta­lis­tien lai­vo­ja Nau­ti­lus-su­kel­lus­ve­neellään. Ku­vaa ai­kaa Eu­roo­pan hul­lun vuo­den jäl­keen, kun Marx ja En­gels oli­vat teh­neet osu­vat ky­sy­myk­sensä ra­han ja val­lan mo­raa­lis­ta.
Hie­no kas­ti (Ja­mes Ma­son, Kirk Doug­las, Pe­ter Lor­re). Te­hos­teil­taan hie­man köm­pelö esi­mer­kik­si Har­ry­hau­se­nin sa­man ajan fan­ta­sia­fil­mei­hin ver­rat­tu­na. Sil­ti Dis­neyn en­simmäi­nen maail­man­luo­kan näy­tel­ty elo­ku­va. Bon­de­ja ei oli­si ikinä teh­ty il­man täl­lais­ta esi­merk­kiä.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva näyttää väreiltään ja tarkkuudeltaan taatusti paremmalta kuin aikoinaan Bio Kinossa. Hieman rakeisuutta ja kohinaa. Selkeä monoraita on miksattu pieteetillä 5.1:ksi. THX-sertifikaatti. Kahdella levyllä. Ekstroihin on tallennettu ohjaajan kommenttiraita, 87+16+7 min. dokumentit, Lorren ääninauhoja, Nemon urkumusiikkia, mustekalan esittelyä, 11 min. musiikkidokumentti, 5 min. Nautiluksen esittelyä, 3 min. animaatiokohtaus, 9 min. kadotettu kohtaus, kuvagalleria, Nemon kuolema -otos käsikirjoituksesta, elokuvaan liittyvän rihkaman esittelyä, aikoinaan ennen elokuvaa esitetty 7 min. lyhytanimaatio Aku Ankan seikkailuista Grand Canyonissa, mainoksia, hienoja lobbycardeja, sarjakuvaa, storyboardeja, kuvagalleria, biografiat ja traileri. (PS)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy