Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Man Who Shot Liberty Valance

Mies joka ampui Liberty Valancen 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1962Kesto: 123 minuuttia
Julkaisija: FinnkinoKuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Finnkino) ellei toisin mainita.

Elokuva

"­Kun le­gen­das­ta tu­lee tot­ta, pai­na le­gen­da".

"Kun le­gen­das­ta tu­lee tot­ta, pai­na le­gen­da". John For­din kun­niak­kaan uran lop­pu­hui­pen­tu­ma te­kee ti­liä wes­tern-la­ji­tyy­pin his­to­riaan hie­man sa­maan ta­paan kuin Ser­gio Leo­nen Huu­li­harp­pu­kos­ta­ja vuo­sia ja Clint Eas­twoo­din Ar­mo­ton vuo­si­kym­me­niä myö­hem­min.
Van­ha san­ka­ri­tyyp­pi (John Way­ne) saa väis­tyä si­vis­tyk­sen tieltä (Ja­mes Stewart). Elo­ku­va yh­distää men­neen yli sa­taa vuot­ta myö­hempään ai­kaan. Ken­ne­dyn ja Kin­gin ai­kai­nen kan­sa­lai­soi­keus­tais­te­lu on lo­pul­ta suu­rem­pi taus­ta ko­ko ta­ri­nal­le. Suo­mes­sa voi­tai­siin pu­hua lail­li­suus­mies­ten ja op­por­tu­nis­tien vä­li­sestä kui­lus­ta, jo­ka ny­kypäivään siir­ret­tynä tar­koit­taa, on­ko hu­ma­nis­tien vai pro­pa­gan­dis­tien puo­lel­la.
Toi­sin sa­noen, ku­ten For­din mes­ta­ri­teok­ses­sa: "Kou­lu­tus on lain ja jär­jes­tyk­sen pe­rus­ta". Sa­mal­la se muis­tut­taa, että puh­toi­sim­pien­kin edus­val­vo­jiem­me mai­ne voi pe­rus­tua val­heel­le. Mut­ta lop­put­los rat­kais­koon.
K­las­sik­koa on help­po kat­soa ny­kypäivän la­sien lä­pi. Kar­ja­no­mis­ta­jat, jot­ka ha­lua­vat omia pien­vil­je­lijöi­den maat, ovat ny­kypäivän Suo­mes­sa ku­pon­gin­leik­kaa­jien ja heidän jouk­koon­sa ha­la­ja­van vii­deo­san po­ruk­ka. Li­ber­ty Va­lan­ce ja kump­pa­nit taas ovat kuu­de­so­sa, jo­ka luot­taa ky­see­na­lai­siin po­liit­ti­siin kei­noi­hin ja vil­lit­see köyhää kan­saa jos ei vä­ki­val­taan niin hen­ki­seen it­se­pe­tok­seen.
Aal­bor­gin Taf­fel-ak­va­viit­tia väi­tetään elo­ku­vas­sa ruot­sa­lai­sek­si! Skan­di­na­viaan, hy­vin­voin­ti­val­tion ja de­mok­ra­tian keh­toon, on toi­nen­kin viit­taus. Sa­luu­nas­sa pe­la­taan sököä, mut­ta meil­le tun­te­mat­to­mil­la säännöillä, kun kak­si pa­ria hä­viää ässä­hail­le.
Sa­dis­ti­sen kon­nan (Lee Mar­vin) lop­pu ku­va­taan kah­des­ta ku­va­kul­mas­ta, mikä oli ai­koi­naan oma­peräi­nen rat­kai­su muil­le kuin ku­ro­sawan­sa tun­te­vil­le.

Kuva, ääni & ekstrat

Uuden BD-laitoksen tarkkuus alkaa tapailla epätodellisen rajoja. Niin tarkka se on. Eipä enää paanukatto värisee aivan elokuvan alussa, joka olikin aiemman DVD-version ainoa digitalisointivirhe. Myös muutamat printistä johtuvat hiushalkeamat on korjattu BD:lle. Ääniraita soi aiempaa erottelevammin ja puhtaammin. Levyllä on mukana myös aiempaan DVD-laitokseen prässätty, vaihtoehtoinen ja restauroitu monoraita. Ekstroissa ei ikävä kyllä ole enää edes DVD-version traileria. (PS)
02/08/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy