Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Fantastic Voyage

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1966Kesto: 96 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 2.36
Ääniraita: Dolby Surround
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 74934EAN: 7391772395054

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Fas­tas­ti­nen mat­ka oli 40 vuot­ta sit­ten kään­teen­te­kevä sci­fi-e­lo­ku­va, kos­ka se pyr­ki löytämään uu­sia ta­po­ja ku­va­ta ih­mi­sen ikiai­kais­ta ta­paa ih­me­tellä luon­non oi­kul­li­suut­ta.

Fas­tas­ti­nen mat­ka oli 40 vuot­ta sit­ten kään­teen­te­kevä sci­fi-e­lo­ku­va, kos­ka se pyr­ki löytämään uu­sia ta­po­ja ku­va­ta ih­mi­sen ikiai­kais­ta ta­paa ih­me­tellä luon­non oi­kul­li­suut­ta. Tällä ker­taa men­tiin ih­mi­sen sisäl­le tais­te­le­maan pu­na­so­lu­ja vas­taan pie­nellä su­kel­lus­ve­neellä. Kon­ka­rioh­jaa­ja tun­ne­taan siitä, että hän sel­vi­si kun­nial­la jo­ka gen­ressä. Voit­ti kak­si Os­ca­ria.
E­lo­ku­va esi­tet­tiin Suo­men te­le­vi­sios­sa ai­koi­naan 1970-lu­vun alus­sa. Silmät oli­vat ym­myrkäi­senä nuo­rel­la mie­hellä Ke­mijär­ven On­ki­mie­hen­tiellä, ukin tykönä. Tämä jät­ti läh­temättömän muis­ton. Hy­vin tun­tuu te­hoa­van edel­leen­kin.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva, vaikka aikansa trikkikuvaus tuntuu kömpelöltä. Selkeä ääniraita. Ekstroissa traileri. (PS)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy