Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Fantastic Voyage

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1966Kesto: 96 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 2.36
Ääniraita: Dolby Surround
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 74934EAN: 7391772395054

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Fas­tas­ti­nen mat­ka oli 40 vuot­ta sit­ten kään­teen­te­kevä sci­fi-e­lo­ku­va, kos­ka se pyr­ki löytämään uu­sia ta­po­ja ku­va­ta ih­mi­sen ikiai­kais­ta ta­paa ih­me­tellä luon­non oi­kul­li­suut­ta.

Fas­tas­ti­nen mat­ka oli 40 vuot­ta sit­ten kään­teen­te­kevä sci­fi-e­lo­ku­va, kos­ka se pyr­ki löytämään uu­sia ta­po­ja ku­va­ta ih­mi­sen ikiai­kais­ta ta­paa ih­me­tellä luon­non oi­kul­li­suut­ta. Tällä ker­taa men­tiin ih­mi­sen sisäl­le tais­te­le­maan pu­na­so­lu­ja vas­taan pie­nellä su­kel­lus­ve­neellä. Kon­ka­rioh­jaa­ja tun­ne­taan siitä, että hän sel­vi­si kun­nial­la jo­ka gen­ressä. Voit­ti kak­si Os­ca­ria.
E­lo­ku­va esi­tet­tiin Suo­men te­le­vi­sios­sa ai­koi­naan 1970-lu­vun alus­sa. Silmät oli­vat ym­myrkäi­senä nuo­rel­la mie­hellä Ke­mijär­ven On­ki­mie­hen­tiellä, ukin tykönä. Tämä jät­ti läh­temättömän muis­ton. Hy­vin tun­tuu te­hoa­van edel­leen­kin.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva, vaikka aikansa trikkikuvaus tuntuu kömpelöltä. Selkeä ääniraita. Ekstroissa traileri. (PS)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy