Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin.
Kaikki parhaat.
Kino

Black Is Beltza

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2018Kesto: 87 minuuttia
Julkaisija: Espoo Cine 2019 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

1960-­lu­vun po­liit­ti­siin ja ih­mi­soi­keu­del­li­siin ky­sy­myk­siin pu­reu­tu­va bas­kie­lo­ku­va tar­raa vah­voi­hin ai­hei­siin­sa ke­peän toi­min­nal­li­sen seik­kai­lun kei­noin.

1960-lu­vun po­liit­ti­siin ja ih­mi­soi­keu­del­li­siin ky­sy­myk­siin pu­reu­tu­va bas­kie­lo­ku­va tar­raa vah­voi­hin ai­hei­siin­sa ke­peän toi­min­nal­li­sen seik­kai­lun kei­noin. Sek­sin ja vä­ki­val­lan möy­hentä­minä ai­ka­kau­den va­ka­vat piir­teet saa­vut­ta­vat hel­pom­man lä­hes­tyttä­vyy­den.
A­ni­maa­tion ra­jat­to­mat apu­kei­not mah­dol­lis­ta­vat agent­ti­seik­kai­luil­le omi­nai­sen pouk­koi­lun. Upei­den vä­rien ri­kas­ta­ma kä­denjäl­ki kan­nat­te­lee juo­nen pettäessä tois­tu­vas­ti. Hengäs­tyttävä ra­vaa­mi­nen saa edes osit­tai­sen syn­ninpäästön.
His­to­rial­lis­ten ta­pah­tu­mien ja julk­kis­gal­le­rian yh­teen­saat­ta­mi­nen on lap­sel­li­nen va­lin­ta, yleisön­nuo­les­ke­lua pa­him­mil­laan. Black Is Belt­za toi­mii­kin lap­sen­mie­li­sil­le ta­pah­tu­ma­tark­kai­li­joil­le, his­to­ry for dum­mies -poh­jal­ta.
E­lo­ku­va esi­tetään Es­poo Ci­ne -fes­ti­vaa­leil­la 2019. Eng­lan­nin­kie­li­set teks­ti­tyk­set ovat luet­ta­vis­sa sil­loin kun pu­he­rai­dal­la hö­pistään vie­raam­pia kie­liä. (VA)
05/05/2019

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy