Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Seksitutkija ulkoavaruudesta

What Planet Are You From? 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1999Kesto: 101 minuuttia
Julkaisija: Egmont Kuva:
Anamorfinen 1.81
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Egmont ) ellei toisin mainita.

Elokuva

Väi­tetään, että gee­ni­ma­ni­pu­laa­tio voi­si ol­la evo­luu­tion luon­nol­li­nen jat­ke.

Väi­tetään, että gee­ni­ma­ni­pu­laa­tio voi­si ol­la evo­luu­tion luon­nol­li­nen jat­ke. Tämä elo­ku­va osoit­taa, että se voi ol­la myös kai­ken ke­hi­tyk­sen ja it­se elämän­kin vii­mei­nen vai­he.
Kau­kai­sen pla­nee­tan edus­ta­ja (Gar­ry Shand­ling) saa­puu maa­pal­lol­le lisään­tymään, kun ko­ti­kon­nuil­ta ovat naa­raat pääs­seet tyys­tin lop­pu­maan vuo­sien gee­ni­kik­kai­lu­jen seu­rauk­se­na. Yli­ver­tai­ses­ta ä­lyk­kyy­destään ja val­ta­vas­ta tek­no­lo­gi­ses­ta etu­mat­kas­taan huo­li­mat­ta muu­ka­lai­nen lyö päätään seinään maan nai­sia vi­ki­tel­lessään. Ho­ri­son­tis­sa häämöttää su­ku­puut­toon kuo­le­mi­nen, jo­ten ka­ve­ri on pian val­mis jo­pa me­nemään nai­mi­siin en­simmäi­sen lu­paa­van naa­raan (An­net­te Be­ning) kans­sa, vaik­ka on jo eh­ti­nyt kuul­la sen ole­van silk­kaa hel­vet­tiä.
John Good­man on jäl­leen ker­ran lois­ta­va si­vuo­sas­sa. Kan­teen pai­net­tu käännös­ni­mi on har­haan­joh­ta­va, it­se le­vy kui­ten­kin tot­te­lee ni­meä "Miltä pla­nee­tal­ta sinä olet?".

Kuva, ääni & ekstrat

Teknisesti hyvä levy. Ekstroissa traileri, minidokumentti, erillinen musiikkiraita ja faktaruutuja. (IJ)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy