Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Californication - kausi 4

Californication - Season 4 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2010Kesto: 326 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
[18]
Kielletty alle 18-vuotiailta julkaisijan ilmoituksella. Tämä nimike on julkaistu ennen vuoden 2012 ikärajamerkintäuudistusta.
VET: 268641EAN: 7332431037021

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

Bud­dy-e­lo­ku­vien hen­gen­hei­mo­lai­nen ja va­pai­den suh­tei­den sven­gaa­va suurlä­het­tiläs, Da­vid Duc­hov­nyn oma­val­tai­ses­ti vetämä Ka­li­for­ni­kaa­tio eh­tii jo neljän­nel­le tuo­tan­to­kau­del­leen.

Bud­dy-e­lo­ku­vien hen­gen­hei­mo­lai­nen ja va­pai­den suh­tei­den sven­gaa­va suurlä­het­tiläs, Da­vid Duc­hov­nyn oma­val­tai­ses­ti vetämä Ka­li­for­ni­kaa­tio eh­tii jo neljän­nel­le tuo­tan­to­kau­del­leen. Jos­kus pelkkä tee­kup­pi suo­ja­naan leh­dil­le po­se­ran­nut ex-u­fo­mies on­nis­tuu yhä pitämään hah­mon­sa vir­keänä ja kai­ken an­teek­si­pyy­te­lemättömän mo­raa­lit­to­muu­den hu­vit­ta­va­na. Hie­nois­ta tah­din hi­das­tu­mis­ta on jo nähtä­vissä, mut­ta pitkäk­si kau­si ei pää­se käymään.
Kau­den ai­ka­na häk­ki uh­kaa hei­lah­taa jul­mas­ti mie­hen nenän edestä kiin­ni ja per­heon­ni­kin saat­taa ol­la enää vain kau­nis muis­to, mut­ta sa­na­val­mis kult­ti­san­ka­ri ei päästä vas­toinkäy­mi­siä ot­ta­maan tu­kah­dut­ta­vaa nis­ka­lenk­kiä elämästään. Va­loa ri­su­ka­saan tuo mie­hen kir­jan fil­maus­suun­ni­tel­mat, joi­den myötä rap­pio­ral­li pää­see flirt­tai­le­maan jon­kin­lai­sen me­ta­ta­son kans­sa.
Kau­den vie­rai­le­vis­ta täh­distä muis­tet­ta­vin on Rob Lowe. Lowe te­kee jos ei ai­van oma­peräi­sen niin ai­na­kin viih­dyttävän se­kopäi­sen roo­lin suu­re­na sta­ra­na, jo­ka voi­si hy­vin ol­la Brad Pit­tin ja Bil­ly Bob Thorn­to­nin avio­ton lap­si. Lowe saa myös kun­nian lau­sua ken­ties par­haan pseu­doä­lykkään pi­ka-a­na­lyy­sin sar­jan pu­nai­ses­ta lan­gas­ta luon­neh­ti­mal­la Duc­hov­nyn hah­moa mie­hek­si, jo­ka yrittää pitää elämänsä ka­sas­sa sa­maan ai­kaan it­se ko­ko ajan ha­jo­tes­saan.

Kuva, ääni & ekstrat

Asiallinen kuva ja ääni. Kuvassa esiintyy muutamaan otteeseen pientä pakkausartifaktia, mutta pääosin jälki on erittäin hyvää tasoa. Ekstroissa Duchovnyn hupihenkinen minihaastattelu (2 min.), Rob Lowen haastattelu (5 min.), näyttelijöiden kommentteja kaudesta (14 min.), turhaa höpötystä apinasta (4 min.), kuvagalleria ja lyhyeen kestoonsa nähden antoisa kooste näytteljiöden vastauksia fanien kysymyksiin (3 min.). Tekstitetty suomeksi. Kausi on julkaistu myös Blu-raynä. (IJ)
19/03/2012
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy