Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Minä päivänä tahansa

Any Given Sunday 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1999Kesto: 156 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
1080p 2.40
Ääniraita: Dolby TrueHD5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
  EAN: 5051895038734

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

O­li­ver Sto­nen ra­ju rak­kaus­kir­je ame­rik­ka­lai­sel­le jal­ka­pal­lol­le on tiu­kas­ti vääntävä sport­tid­raa­ma, jos­sa samp­pan­jan ja glau­mou­rin si­jaan etua­lal­la ovat hi­ki, ve­ri ja uran lii­toa mu­kai­le­vat häi­lyvät unel­mat.

O­li­ver Sto­nen ra­ju rak­kaus­kir­je ame­rik­ka­lai­sel­le jal­ka­pal­lol­le on tiu­kas­ti vääntävä sport­tid­raa­ma, jos­sa samp­pan­jan ja glau­mou­rin si­jaan etua­lal­la ovat hi­ki, ve­ri ja uran lii­toa mu­kai­le­vat häi­lyvät unel­mat. Al Pa­ci­no on eläköi­ty­mi­sen kyn­nystä hyl­jek­sivä val­men­ta­ja, Den­nis Quaid tun­ne­lin pään tun­nus­ta­va kon­ka­ri pe­lin­ra­ken­ta­ja, Ca­me­ron Diaz jouk­kueen omis­ta­ja ja Ja­mie Foxx it­seään täynnä ole­va nuo­ri täh­ti. Hah­mo­ka­val­kaa­di on mai­nio.
Pe­li­tun­nel­mat vä­lit­tyvät ki­vua­liaan myötäeläväs­ti ko­ti­kat­so­moon lui­den ru­sen­tues­sa ja ai­vo­so­lu­jen huu­taes­sa hoo­sian­naa, mut­ta myös draa­ma kentän ul­ko­puo­lel­la vä­lit­tyy vä­keväs­ti. Unel­mien seu­raa­mi­nen, niistä ir­tipäästä­mi­nen ja men­nei­den saa­vu­tus­ten so­vit­ta­mi­nen unel­miin ovat tässä kaik­ki ta­ri­nan tee­mo­ja. Unel­mis­ta muo­dos­tuu­kin ko­ko ta­ri­nan pu­nai­nen lan­ka, jon­ka ympä­ril­le li­han lai­naa il­miömäi­nen näyt­te­lijä­kaar­ti ja mus­tel­mat tar­joaa pe­lin ta­pah­tu­mat.
Pitkästä kes­tos­taan huo­li­mat­ta elo­ku­va väistää kli­seet mauk­kaas­ti, tai ai­na­kin us­kot­ta­van eläväs­ti, ja pitää ot­tees­saan vii­mei­siin ku­vioi­hin­sa as­ti. Lop­pu­rat­kai­su on se­kin mai­nio kes­ki­sor­mi so­vin­nai­sil­le odo­tuk­sil­le.
Ky­seessä on oh­jaa­jan ver­sio, jo­ka leik­kaa 12 mi­nuut­tia al­ku­peräi­sestä teat­te­ri­ver­sios­ta ja lisää sii­hen 6 mi­nuut­tia. Tämä on siis yhtäai­kaa ly­hen­net­ty ja pi­den­net­ty ver­sio, mut­ta oh­jaa­jan leik­kaus siitä huo­li­mat­ta.

Kuva

Tyylikkään tummasävyinen ja lämpimän värikylläinen kuva välittää hikisen pelitunnelman hyvin kotikatsomoon. Erottelevuudessa jälki jättää toivottavaa, mutta anti on vakaata ja miellyttävän jäsentynyttä. Toistuva pehmeys taitaa ainakin osittain olla kiinni kuvaustyylistä.

Ääni

Jos kuva on huoliteltu ja iskevän läsnäoleva niin ääniraita on irtipäästetty tavarajuna. Dialogi antaa kaikelle luontevan referenssitason, mutta kaikki peli- ja harjoituskentillä iskee päälle pysäyttävällä voimalla. Näin oli jo aikoinaan DVD:llä.

Ekstrat

Poikkeuksellisen kätevän "kaikki samassa" -valikon takaa löytyvissä ekstroissa kaksi kommenttiraitaa (ensimmäisellä ohjaaja ja toisella Jamie Foxx), poistettuja kohtauksia, making of, kolme musiikkivideota, mokia, traileri ja muita koosteita. (IJ)
04/08/2021

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy