Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Revolver

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2006Kesto: 105 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
1080p 2.35
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
VET: 204997EAN: 5709165247422

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Oh­jaa­ja Guy Ritc­hie loi 1990-­lu­vul­la uu­den brit­tiläi­sen mus­tan huu­mo­rin sä­vyttämän toi­min­tae­lo­ku­van gen­ren, jon­ka tun­nus­mer­keik­si nou­si­vat ta­kau­tu­mat, ove­lat leik­kauk­set ja hyvät kä­si­kir­joi­tuk­set.

Oh­jaa­ja Guy Ritc­hie loi 1990-lu­vul­la uu­den brit­tiläi­sen mus­tan huu­mo­rin sä­vyttämän toi­min­tae­lo­ku­van gen­ren, jon­ka tun­nus­mer­keik­si nou­si­vat ta­kau­tu­mat, ove­lat leik­kauk­set ja hyvät kä­si­kir­joi­tuk­set. Sa­mat sa­nat so­pi­vat Quen­tin Ta­ran­ti­noon­kin, mut­ta me­ren tällä puo­lel­la elo­ku­vis­ta tu­lee rea­lis­ti­sem­pia, vaik­ka ne tehtäi­siin kie­li pos­kel­la Snatc­hin ta­paan.
Tällä ker­taa va­kio­kas­vo Ja­son Stat­ham on lin­na­kun­di, jo­ka voit­taa ra­haa ma­te­maat­ti­sil­la jär­jes­tel­millään, kun­nes hä­net hui­ja­taan sa­la­peräi­sen kak­si­kon kä­si­kas­sa­rak­si. Ri­kol­lis­jouk­kioi­den vä­lien­sel­vit­te­ly on vain pin­taa syväl­le luo­taa­vil­le ek­sis­ten­tiaa­li­sil­le poh­din­noil­le. Suo­si­tel­laan ego­maa­ni­koil­le.
Sart­ren mu­kaan hel­vet­ti on toi­nen ih­mi­nen, mut­ta Re­vol­ve­rin mu­kaan vi­hol­li­nen on vielä­kin lä­hempänä. Re­vol­ver on kir­joi­tet­tu hy­vin, eikä sen mys­tee­ri tun­nu rat­kai­sun het­kellä pet­ty­myk­seltä. Näyt­te­lijät pa­ne­vat pa­ras­taan. Var­sin­kin her­kul­li­nen Ray Liot­tan ka­si­no­po­mo jää mie­leen ko­ko­huo­neen so­la­riu­mis­saan.

Kuva

Vakaa, mustemainen ja mattamaisen synkistelevällä tavalla jäsentynyt kuva. Jälki on hivenen pehmeää, mutta ilmeikkään luontevasti. Väritoisto on kelmeän ilmeikäs ja paljon tummanpuhuva.

Ääni

Hyvä ääniraita pitää dialogin skarppina, musiikkiraidan letkeänä ja toilintakin soljuu verrattain rouheasti.

Ekstrat

Ekstraton. (PS/IJ)
19/06/2023
19/06/2023

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy