Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The Departed

Kahden levyn julkaisu 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2006Kesto: 145 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
Anamorfinen 2.42
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 203612EAN: 7321946132888

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mar­tin Scor­se­sen vii­mei­nen oh­jaus kah­mi Os­ca­rei­ta ja krii­ti­koi­den hyväk­synnän, mut­ta myös pet­ty­neitä on kuul­tu.

Mar­tin Scor­se­sen vii­mei­nen oh­jaus kah­mi Os­ca­rei­ta ja krii­ti­koi­den hyväk­synnän, mut­ta myös pet­ty­neitä on kuul­tu. Kuu­lun jäl­kimmäi­siin, mut­ta pääa­sias­sa oh­jaa­jaan koh­dis­tu­vien odo­tus­ten vuok­si.
T­he De­par­ted ker­too dua­lis­ti­sen ta­ri­nan po­lii­seis­ta, jois­ta toi­nen (Matt Da­mon) pe­siy­tyy osak­si vir­ka­val­taa Bos­to­nin ir­lan­tis­lais­ma­fian joh­ta­jan (Jack Nic­hol­son) lu­kuun toi­sen (Leo­nar­do Di­Cap­rio) so­lut­tau­tues­sa it­se jär­jestöön. Mo­lem­mat yrittävät pal­jas­taa toi­sen hen­kilöl­li­syy­den. Pa­ra­noi­dia ta­ri­naa viedään me­huk­kaan dia­lo­gin sii­vittämänä eteenpäin. Lo­pul­ta on­gel­mia ai­heut­taa ai­heen pe­rimmäi­nen tut­tuus ja täh­tien pal­jous.
Hong­kong-k­las­sik­ko In­fer­nal Af­fair­sin ase­tel­ma on jo teh­ty ker­ran, eikä Nic­hol­son­kaan pys­ty luo­maan mie­len­kiin­tois­ta hah­mo­va­riaa­tio­ta kym­me­niä ker­to­ja. Da­mon jää tyhjäk­si kuo­rek­si. Sitä vas­toin Di­Cap­rio te­kee elämänsä roo­lin.
Ku­van ja ää­nen tek­ni­nen ta­so tyy­dyttää ais­tit ja mie­len. Ekst­roi­hin on tal­len­net­tu 19 min. pois­tet­tu­ja koh­tauk­sia, 21+24 min. do­ku­men­tit ja trai­le­ri. Elo­ku­vas­ta on jul­kais­tu perä­ti kol­me muu­ta lai­tos­ta: yh­den le­vyn DVD, Blu-Ray ja HD-DVD.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy