Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Sling Blade

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1996Kesto: 129 minuuttia
Julkaisija: EgmontKuva:
1.83
Ääniraita: Dolby Surround
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 100456EAN: 6420201087800

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Egmont) ellei toisin mainita.

Elokuva

1990-­lu­vun tär­keitä elo­ku­via lis­ta­tes­sa on mah­do­ton­ta jättää Sling Bla­dea huo­miot­ta.

1990-lu­vun tär­keitä elo­ku­via lis­ta­tes­sa on mah­do­ton­ta jättää Sling Bla­dea huo­miot­ta. Tu­le­viin vuo­siin huk­ku­vien ti­ta­ni­cien ai­ka­na syn­tyi elo­ku­va, jo­ka herättää to­del­la vah­vo­ja oi­kei­ta tun­tei­ta. Bil­ly Bob Thorn­to­nin soo­lo­työ­no­mai­nen esi­koi­soh­jaus kos­ket­taa vielä pitkään.
Karl Chil­ders (T­horn­ton) on juu­ri va­pau­tu­nut van­ki­la­mie­li­sai­raa­las­ta. Mies is­tui tuo­mion äi­tinsä ja tämän mie­systävän tap­pa­mi­ses­ta. Ul­ko­maail­mas­sa hän jou­tuu uu­del­leen käymään lä­pi lap­suu­ten­sa ko­ke­muk­sia tu­tus­tut­tuaan nuo­reen Fran­kiin (Lu­cas Black). Kär­si­mys pais­taa Kar­lis­ta, mut­ta mies ve­toaa Raa­mat­tuun ja sen tar­joa­miin pa­ran­nus­kei­noi­hin, vaik­ka tap­pa­mi­nen on jat­ku­vas­ti pin­nal­la kes­kus­te­luis­sa. Vä­lillä tun­tuu, että Karl nou­see hen­ki­sessä ta­sa­pai­nos­saan ti­lan­tei­den ylä­puo­lel­le ol­len lo­pul­ta ra­tio­naa­li­sin te­kijä ko­ko yhtälössä. Yk­sin­ker­tai­sek­si tuo­mit­tu mies ky­ke­nee myös ai­noa­na no­tee­raa­maan lap­sen kär­si­myk­set ai­kuis­ten tais­te­luis­sa.
T­horn­ton mo­ra­li­soi yh­teis­kun­taa heit­teil­lejätöstä. Hän pai­not­taa so­peu­tu­mi­sen vai­keut­ta ja sitä, kuin­ka Chil­ders aje­taan uu­teen ai­ka­kau­teen uu­sis­sa olo­suh­teis­sa il­man ai­nut­ta­kaan kiin­ne­koh­taa. Thorn­ton erot­te­lee tap­pa­mi­sen ja siitä pu­hu­mi­sen hy­vin pie­nillä il­meillä ja aja­tuk­sil­la. Lo­pul­ta ei voi ol­la var­ma, on­ko pe­rus­tee­ton aja­tus it­se asias­sa pe­rus­tel­tua te­koa pa­hem­pi.

Kuva, ääni & ekstrat

Barry Markowitzin herkkä letterbox-kuva piirtää kaunista, mutta samalla ahdistavaa pienkaupunkikuvaa. Sävyjen soisi levittyvän laajemmalle. Hiljainen surround tasoittaa murteen sävyjä, mutta luukuttamalla tarpeellinen saadaan esille. (VA)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy