Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Network

Kasvot kuvaruudussa 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1976Kesto: 113 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
Anamorfinen 1.85*
Ääniraita: Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 85407EAN: 6416548549217

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

“­Ha­luan elämältä vain 30 pro­sen­tin kat­so­jao­suu­den.” Ne­twork on har­vo­jen toi­mit­ta­jan­työtä ku­vaa­vien laa­tue­lo­ku­vien jou­kos­sa luul­ta­vas­ti hie­noin edus­ta­ja.Tätä se on ai­na­kin te­le­vi­sio­ka­te­go­rias­sa.

“­Ha­luan elämältä vain 30 pro­sen­tin kat­so­jao­suu­den.” Ne­twork on har­vo­jen toi­mit­ta­jan­työtä ku­vaa­vien laa­tue­lo­ku­vien jou­kos­sa luul­ta­vas­ti hie­noin edus­ta­ja.Tätä se on ai­na­kin te­le­vi­sio­ka­te­go­rias­sa.
Ne­twork ku­vaa kah­den 1950-lu­vun alun pio­nee­riai­ko­jen tv-kon­ka­rien kaut­ta sitä, kuin­ka raa­kaa pe­liä alan bis­nes to­del­la on, kun on edet­ty kah­den en­simmäi­sen vuo­si­kym­me­nen ke­hi­tys­työstä raa­kaan lii­ke­toi­min­taan.
Huip­pu­roo­lin te­kevä uu­tis­nak­ku­ri-i­ko­ni (Pe­ter Finch) saa pot­kut kat­so­jao­suusp­ro­sent­tien vä­he­tessä ja sa­noo suo­ras­sa lä­he­tyk­sessä te­kevänsä it­se­mur­han seu­raa­va­na tors­tai­na. Po­mon ja ystävän (Wil­liam Hol­den) kans­sa vie­tet­ty ka­pak­kail­ta vai­kut­ti asiaan. Lo­pul­li­ses­ti mies ajau­tuu psy­koo­siin, kun skan­daa­lis­ta seu­raa­kin me­nes­tystä kat­so­ja­ti­las­tois­sa. Se­kopäi­sel­le ju­lis­ta­jal­le an­ne­taan oma oh­jel­ma. Työn­te­kijästä, en­ti­sestä eikä edes ny­kyi­sestä san­ka­ris­ta ei pii­ta­ta vä­li­near­voa enempää.
Suo­sit­te­len elo­ku­vaa läm­pimäs­ti kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le pää­toi­mit­ta­jil­le ja täh­ti­jour­nas­lis­teil­le, jot­ka ih­met­te­levät eläk­keel­le jää­tyään, et­tei ku­kaan soi­ta eikä ku­kaan kut­su.
E­lo­ku­vas­ta jäi elämään ho­ke­ma “I am as mad as hell and I’m not going to ta­ke this any­mo­re!”

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääni. Kuva on terävöitetty. Luultavasti hieman liikaa, koska se käyttäytyy ajoittain mielivaltaisesti. Rakeisuuttakin riittää. Ihan katsottava tämä silti on. Ekstroissa kuvagalleria, traileri, triviaruutuja, biografiat ja filmografiat. (PS)
18/11/2011

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy