Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Sugarland Express

Kovat ratsastajat 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1974Kesto: 89 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
  EAN: 5053083017101

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ko­vat rat­sas­ta­jat oli Ste­ven Spiel­ber­gin en­simmäi­nen var­si­nai­seen teat­te­ri­le­vi­tyk­seen teh­ty ko­koil­lan elo­ku­va.

Ko­vat rat­sas­ta­jat oli Ste­ven Spiel­ber­gin en­simmäi­nen var­si­nai­seen teat­te­ri­le­vi­tyk­seen teh­ty ko­koil­lan elo­ku­va. Ku­ka­pa sitä enää muis­taa, mut­ta ni­men suom­men­nok­ses­ta vas­taa­va ei ehkä tien­nyt muu­ta kuin, että elo­ku­va ta­pah­tuu Tek­sa­sis­sa ja siinä näyt­te­lee Ben John­son.
De­byyt­ti ei 1970-lu­vul­la teh­nyt hen­kilö­koh­tai­ses­ti juu­ri­kaan vai­ku­tus­ta, mut­ta nyt 40 vuot­ta jäl­keenpäin se tun­tuu aliar­vos­te­tul­ta pik­ku­hel­meltä.
Oh­jaa­ja on it­se sa­no­nut, että hän on luul­ta­vas­ti ai­noa, jon­ka mie­lestä elo­ku­van po­lii­sit ovat san­ka­rei­ta ja kon­nia kaik­ki ne, jot­ka luo­vat liial­li­sia odo­tuk­sia naii­viin nuo­ren­pa­rin sel­viy­ty­mi­sek­si.
Jo­ko Spiel­berg tai ai­ka ovat kon­ser­va­tii­vi­sem­pia tai sit­ten kä­si­kir­joit­ta­ja­pa­ri Ba­rwood/­Rob­bins veivät nuor­ta oh­jaa­ja­nal­kua.
Tämä ta­ri­na on to­si. Pik­ku­ri­kok­siaan is­tu­nut pa­ris­kun­ta pa­ni vuon­na 1969 Tek­sa­sin se­kai­sin kaa­pa­tes­saan pant­ti­van­gik­si po­lii­sin. Vi­ra­no­mai­set oli­vat ot­ta­neet pa­ris­kun­nan vau­van huos­taan ja määrän­neet tämän si­jais­van­hem­mil­le.
E­lo­ku­van sä­vy ei ehkä ai­koi­naan auen­nut. Se ei ole tar­peek­si haus­ka, mut­ta riittävän mui­kea sa­tii­ri yh­dys­val­ta­lai­ses­ta to­del­li­suu­des­ta. Viat­to­muu­den ai­kaa edus­ti enää per­he­ku­va mum­mon pii­ron­gin päällä.
Se pilk­kaa hä­vyttömän suo­ra­su­kai­ses­ti po­lii­sia, asein­toi­li­joi­ta, pu­na­nis­ko­ja, kes­ki­luok­kaa, rah­vas­ta ja hie­man us­ko­vai­sia­kin. Ai­ka poik­keuk­sel­lis­ta Spiel­ber­gin myö­hem­piä ot­tei­ta aja­tel­len.

Kuva & ääni

Vilmos Zsigmondille tyypillinen luonnonvaloilmaisu tarkoittaa ikänsä näyttävää ja rakeista kuvaa. Tuskin tämä on koskaan näin tarkalta kuitenkaan näyttänyt. Ekstroissa on traileri. Spielberg ei kokoeilman muista elokuvista poiketen halua kommentoida dokumentein työtään, joka haiskahtaa aivan siltä itseltään eli kommunismilta. Sanan voi jopa lukea erään kohtauksen yhteydessä.

Ekstrat

Elokuva on arvioitu Steven Speilberg Director’s Collection –kokoelmasta. Duelin tapaan tämä taitaa olla ainoa mahdollisuus nähdä elokuva tätä nykyä suomalaisena julkaisuna saati BD-versiona. (PS)
13/03/2015
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy