Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Godzilla

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2014Kesto: 123 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
4K HDR 2.39
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018018549

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

God­zil­lan uu­si re­buut­ti vuo­del­ta 2014 tun­tuu kun­nioit­ta­van juu­riaan ja löytävän ki­vas­ti lisä­maus­tet­ta Ja­pa­nis­ta ta­pah­tu­ma­paik­ka­na.

God­zil­lan uu­si re­buut­ti vuo­del­ta 2014 tun­tuu kun­nioit­ta­van juu­riaan ja löytävän ki­vas­ti lisä­maus­tet­ta Ja­pa­nis­ta ta­pah­tu­ma­paik­ka­na. Nyt Fu­kus­hi­man ydin­voi­ma­laon­net­to­muu­den in­noit­ta­ma­na ta­ri­na al­kaa ja­pa­ni­lai­sen ydin­voi­ma­lan tu­hos­ta, jos­ta käyn­nis­tyy yh­den per­heen ris­ti­ret­ki sa­la­peräistä uh­kaa vas­taan. Uhan luon­ne pal­jas­tuu jät­tiläis­lis­kok­si vas­ta puo­li su­ku­pol­vea myö­hem­min, jol­loin pe­lissä on­kin jäl­leen ko­ko ih­mis­kun­nan koh­ta­lo.
B­ryan Crans­ton on hyvä jääräpäi­senä tie­de­mie­henä, jo­ka ei us­ko, että hä­nen vai­mon­sa (Ju­liet­te Bi­noc­he) kuo­le­ma ja­pa­ni­lai­sen ydin­voi­ma­lan rau­niois­sa joh­tui poh­jim­mil­taan ydi­non­net­to­muu­des­ta. Aa­ron Tay­lor-John­son pe­rii isänsä mis­sion pistää hant­tiin rau­niois­ta löy­tyväl­le jät­tiläi­so­tuk­sel­le. Vai­no­har­hai­ses­ta sa­la­lii­tos­ta oli­si tässä voi­nut ot­taa enemmän­kin ir­ti, var­sin­kin kun hom­ma lo­pul­ta pal­jas­tuu sa­la­lii­tok­si. Sa­moin Ja­pa­nis­ta ta­pah­tu­ma­paik­ka­na oli­si voi­nut he­rut­taa muu­ta­man nyans­sin lisää.
E­lo­ku­va aloit­ti kuu­lem­ma tiensä IMAX-ly­hy­te­lo­ku­va­na. Ehkäpä tämä nä­kyy it­se God­zil­lan sääs­te­liäänä ja lop­puun kes­kit­tyvänä käyttönä, sillä lis­kon si­jaan tässä seu­ra­taan pitkään mui­ta jät­tiötököitä. Elo­ku­vaa on­kin kr­ti­ti­soi­tu päätäh­tensä vähästä käytöstä. Sa­maa voi­si sa­noa myös ali­hyö­dyn­ne­tyistä Bryan Crans­to­nis­ta ja Ju­liet­te Bi­noc­hes­ta, jot­ka mo­lem­mat pois­tu­vat näyttämöltä pian tai lä­hes vä­littömäs­ti. Nyt al­ku on hyvä, ka­tast­ro­fi­ku­vat fil­maat­ti­sia ja it­se tai­val viih­dyttävä.

Kuva

Upea kuva on tunnelmallinen, terävä ja sisällöltään mielikuvituksellinen. Kyseessä on 2K-masteroitu kuva, mutta erityisesti tähän nähden jälki on ihailtavan erottelevaa. Terävyyden sijaan suurimmat valtit löytyvät kuvan HDR-kyvyistä, joiden myötä jälki on komean dynaamista ääripäästä toiseen ja makean värikylläistä koko tämän matkan.

Ääni

Ääniraita osaa muutakin kuin äristä, sillä tunnelma syntyy tehokkaasti pitkin matkaa eikä anti jää yksioikoiseksi. Musiikkiraita on muikea ja tilakuva tehosteita myöten vetreä. Alexandre Desplat'n musiikki pitää mielenkiintoa yllä silloinkin kuin jännitys muutoin laahaa.

Ekstrat

Boksin HD-levyllä ekstroina sarja koosteita (53 min.). (IJ)
20/08/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy