Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Cruella

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2021Kesto: 134 minuuttia
Julkaisija: DisneyKuva:
1080p 1.85
Ääniraita: DTS-HD MA 7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 8717418591588

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

Vir­kistävän eri­lai­nen ja ta­sa­pai­noi­nen sa­tu­seik­kai­lu ajal­ta en­nen 101 dal­ma­tia­lais­ta.

Vir­kistävän eri­lai­nen ja ta­sa­pai­noi­nen sa­tu­seik­kai­lu ajal­ta en­nen 101 dal­ma­tia­lais­ta. Kah­den Em­man — Em­ma Sto­nen ja Em­ma Thomp­so­nin — va­raan ra­ken­net­tu seik­kai­lu sei­soo tu­ke­vas­ti kai­kil­la ja­loil­laan ja uu­dis­taa kaa­no­nia mauk­kaan luo­vas­ti. Tällä ker­taa kaik­ki ele­men­tit si­vuo­sia ja tek­nistä kuo­sia myö­ten nap­sah­ta­vat ko­meas­ti pai­koil­leen.
Tu­tun ta­ri­nan ker­to­mi­sen si­jaan kii­ka­ris­sa on uu­si vir­keä esinäytös, jos­sa hyväk­syttävät ai­keet ja pa­hat teot lyövät val­loit­ta­vas­ti kättä. Cruel­la De Vil­le (Em­ma Sto­ne) saa syn­ty­ta­ri­nan­sa, mut­ta lop­pu­tu­le­man etiäis­ten bon­gai­lun si­jaan huo­mio kes­kit­tyy len­nok­kaa­seen ta­ri­naan jo­ka on yhtä ai­kaa klas­si­nen ja upean tuo­re. Ko­ko­nai­suu­del­la on lo­pul­ta mil­tei yhtä pal­jon te­ke­mistä elo­ku­vien "O­cean’s Ele­ven", "Pa­ho­lai­nen pu­keu­tuu Pra­daan" ja "Mah­do­ton tehtävä" kans­sa kuin sa­tu­juur­ten­sa kans­sa. Miks­tuu­ra on kou­kut­ta­va, ja sen saa­ma ek­lek­ti­sen ele­gant­ti kuo­si pe­rib­rit­timäi­nen niin ikään mitä mai­nioin.
Tämä on lup­sak­ka ja vauh­di­kas sa­tu­seik­kai­lu, jo­ka ei sor­ru tu­tun ta­ri­nan kierrä­tyk­seen vaan tar­joaa uu­den al­kunäytök­sen tu­tul­le sa­dul­le — sa­dun hen­gessä ja näpsäkäs­ti mo­der­ni­soi­tu­na. Tämä on hy­vin brit­timäi­nen elo­ku­va, kai­kes­sa hyvässä.
Ai­noa ky­sy­mys on mil­le ikä­ryhmäl­le tämä on. Ikä­ra­ja ei ole S. Tra­ge­dia joh­taa kie­roi­luun, mie­len­ter­veys­kin järk­kyy, mut­ta vas­ta kon­jak­ki­pul­lo näy­teik­ku­na-koh­tauk­ses­sa tun­tuu tur­hal­ta. Ko­ko­nai­suus on kaik­kea muu­ta kuin val­ju.

Kuva

Erinomainen kuva on niin teknisesti kuin sisällöllisesti huoliteltu. Satumainen pukudraama ottaa ilon irti niin muotinäytöksistä kuin vandalismista niiden lomassa.

Ääni

Myös äänipuoli on vahvasti mukana tohinassa. Elokuvaa ei ole dubattu suomeksi, mutta alkuperäinen englannin kielinen raita soi energisesti ja luonnollisesti. Dialogi on skarppia ja tilakuva vauhdikas.

Ekstrat

Ekstroissa poistettuja kohtauksia, mokia ja kuusi koostetta (11 min.). (IJ)
12/11/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy