Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The Lady

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2011Kesto: 132 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
Anamorfinen 2.35
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5706132379605

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Aung San Suun to­si­ta­ri­naan pe­rus­tu­va ker­to­mus nai­ses­ta, jo­ka pistää elämänsä pan­tik­si pa­laut­taak­seen de­mok­ra­tian ko­ti­maan­sa Bur­man kan­sal­le.

Aung San Suun (Mic­hel­le Yeoh) to­si­ta­ri­naan pe­rus­tu­va ker­to­mus nai­ses­ta, jo­ka pistää elämänsä pan­tik­si pa­laut­taak­seen de­mok­ra­tian ko­ti­maan­sa Bur­man kan­sal­le. Vuo­si­kau­sia kestä­neen ko­tia­res­tin ai­ka­na ox­for­di­lai­ses­ta per­heenäi­distä keh­key­tyy nälkä­la­kon, eris­tyk­sen ja suo­ra­nai­sen van­keu­den myötä va­paus­tais­te­lun esi­ku­va.
Maail­mal­la elo­ku­va on saa­nut osak­seen enemmän kri­tiik­kiä kuin ke­hu­ja. Kri­tiik­ki on kui­ten­kin koh­dis­tu­nut enemmän­kin oh­jaa­ja Luc Bes­so­nin ken­ties paa­tok­sel­li­seen ot­tee­seen kuin elo­ku­van ker­to­muk­seen. Hil­jai­sen vä­keväs­ti vääntävä draa­ma py­syy­kin il­mei­sen us­kol­li­se­na to­si­ta­pah­tu­mil­le. Pääo­san Mic­hel­le Yeoh ot­taa niin ikään roo­lin­sa us­kot­ta­vas­ti ly­hyitä bur­man­kie­li­siä näyt­teitä myö­ten. Yeo­hin tul­kin­ta luo us­kot­ta­van ku­van päättäväi­sestä nai­ses­ta, jo­ka an­tau­tuu ja­lol­le päämääräl­le il­man ka­tu­muk­sia, mut­ta ei myöskään ole so­kea sen vaa­ti­mil­le he­kilö­koh­tai­sil­le uh­rauk­sil­le. Da­vid Thew­lis­sin roo­li etä­tu­kea an­ta­va­na avio­mie­henä on tässä mai­nio vas­ta­pai­no.
Vi­suaa­li­ses­ti elo­ku­va on näyttävä ta­paus hyö­dyntäen run­saas­ti ai­dol­ta näyttä­viä ta­pah­tu­ma­paik­ko­ja Bur­mas­sa, Tai­maas­sa ja Eng­lan­nis­sa. Osit­tain ky­se on il­mei­ses­ti Bur­man hal­lin­nol­ta sa­laa ku­va­tuis­ta otok­sis­ta, mut­ta lop­pu­tu­lok­ses­sa tämä nä­kyy vain rik­kaa­na teks­tuu­ri­na eikä vaih­te­le­va­na tek­ni­senä ku­van­laa­tu­na.
E­lo­ku­va ve­toaa to­si­ta­ri­na­na ja va­kuut­taa kos­ket­ta­van elävänä ku­vauk­se­na poik­keuk­sel­li­sis­ta taph­tu­mis­ta, jot­ka jou­tu­vat ja­kaa­maan est­raa­din ar­kis­ten vas­toinkäy­mis­ten ja ilo­nai­hei­den kans­sa. Lo­pul­ta myös kri­tiik­ki oh­jaa­jaa koh­taan tun­tuu tar­peet­to­mal­ta sillä ko­ko­nai­suus on kää­rit­ty ko­meaan pa­ti­naan, mut­ta sisältö on kaik­kea muu­ta kuin kli­seistä sii­rap­pia.

Kuva, ääni & ekstrat

Formaatin puitteissa nätti kuva on vakaa, luonteva ja miellyttävän jäsentynyt. Skarppi ääniraita toistaa dialogin puhtaasti, laukaukset hätkähdyttävästi ja kaiken siinä välissä luontevasti. Ekstroissa hyvä making of (26 min.). (IJ)
15/12/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy