Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Brotherhood - 1. kausi

Brotherhood - Season 1 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2006Kesto: 510 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
[18]
Kielletty alle 18-vuotiailta julkaisijan ilmoituksella. Tämä nimike on julkaistu ennen vuoden 2012 ikärajamerkintäuudistusta.
  EAN: 7332431031777

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

S­how­ti­men gangs­te­ri­sar­ja pyr­kii ra­ken­ta­maan Rho­de Is­lan­din ui­nu­vaan syn­tien pesään sa­man­lai­sen ma­fia­dy­nas­tian kuin HBO:n Sop­ra­nos loi 300 ki­lo­met­riä etelämmäs New Jer­sey­hyn.

S­how­ti­men gangs­te­ri­sar­ja pyr­kii ra­ken­ta­maan Rho­de Is­lan­din ui­nu­vaan syn­tien pesään sa­man­lai­sen ma­fia­dy­nas­tian kuin HBO:n Sop­ra­nos loi 300 ki­lo­met­riä etelämmäs New Jer­sey­hyn. Väistämättömästä ver­tai­lu­koh­das­taan huo­li­mat­ta sar­ja on­nis­tuu luo­maan oman mie­len­kiin­toi­sen maail­man­sa kah­den vel­jek­sen — pik­ku­po­li­ti­kon ja vuo­sien jäl­keen maan­paos­ta ko­tiin pa­laa­vaan kon­nan — ympä­ril­le. Mo­lem­mat mie­het so­vel­ta­vat li­kai­sia kons­te­ja omil­la ta­hoil­laan tah­ton­sa lä­pi saa­mi­sek­si. Tämä kah­den näennäi­sen eril­li­sen maail­man rin­nas­ta­mi­nen on­kin sar­jan kan­ta­va voi­ma.
Siinä missä Sop­ra­nos ot­ti koh­teek­seen ame­ri­ka­ni­ta­lia­lai­sen per­hey­ri­tyk­sen, tässä koh­tee­na on tii­vis ame­ri­ka­nir­lan­ti­lai­syh­teisö, jos­sa kaik­ki kon­nas­ta py­hi­myk­seen asu­vat sa­man ka­dun var­rel­la. Yh­tei­nen ve­ri vel­voit­taa vuo­sien jäl­keen­kin, eikä per­hettä tai lap­suu­den ka­ve­rei­ta voi kos­kaan täy­sin hylätä vaik­ka la­ki mitä sa­noi­si tai sap­pi vä­lillä kuin­ka kie­hui­si.
S­te­reo­ty­pioi­den mu­kaan ir­lan­ti­lais­ten pitäi­si ol­la tap­pe­li­joi­ta siinä missä ita­lia­lai­set ovat ra­kas­ta­jia. Ra­kas­ta­jia nämä mie­het eivät ole, mut­ta myös tun­ne­pur­kauk­set py­syvät yllättävän hy­vin hal­lus­sa ai­na­kin vielä näin en­simmäi­sen kau­den tun­nel­mis­sa. Sop­ra­no­siin näh­den me­no on­kin lo­pul­ta var­sin kilt­tiä, mut­ta ei millään muo­toa ham­paa­ton­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Terävä videomainen kuva on viitseliäästi lavastettu ja valaistuskin on onnistunut, mutta Sopranosin audiovisuaalista tyylikkyyttä ei tavoitella eikä tavoiteta. Ääniraita kuulostaa katukuvaukseksi hieman turhan studiomaiselta, mutta vähäeleinen selkeys lisää toki pitemmän päälle realismia. Ekstroissa faktaruutuja ja kuvagalleria. (IJ)
02/03/2010

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy