Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin.
Kaikki parhaat.
DVD

Valheiden verkko

Body of Lies 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2008Kesto: 123 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
Anamorfinen 2.41
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 207674EAN: 5051895004463

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Rid­ley Scot­tin uu­si elo­ku­va on ai­na ta­paus, vaik­ka ai­van oh­jaa­jan uran kär­keen ei yltäi­sikään.

Rid­ley Scot­tin uu­si elo­ku­va on ai­na ta­paus, vaik­ka ai­van oh­jaa­jan uran kär­keen ei yltäi­sikään. Ai­hee­na on nyt Was­hing­ton Pos­tin toi­mit­ta­jan Da­vid Ig­na­tiuk­sen ro­maa­ni Bo­dy of Lies. Työ­ni­menä oli Pe­net­ra­tion, jo­ka oli­si­kin ku­van­nut hy­vin CIA:n ter­ro­ris­min­vas­tai­sen tais­te­lun ydintä: on päästävä sisäl­le.
A­gent­ti Ro­ger Fer­ris (Leo­nar­di Di­Cap­rio) pa­nee tuu­le­maan oli ase­ma­paik­ka sit­ten Bag­dad, Am­man tai Was­hig­ton. Sa­tel­liit­ti­link­ki seu­raa tii­viis­ti mie­hen pol­ku­ja, joil­la on tar­koi­tus ta­voi­tel­la al-Qai­dan kär­ki­ni­miä.
S­cot­tin oi­val­luk­set jäävät kui­ten­kin ikävä kyllä vä­hiin. Sa­tel­liit­ti­ku­va on te­ho­kei­no­na jo käy­tet­ty ja ter­ro­ris­min juu­ret­kin tun­ne­taan ai­ka ylei­ses­ti, sa­moin CIA:n työ­me­to­dit. Elo­ku­van an­siot lie­nevät göb­belsmäi­set eli tois­tol­la herä­tellään myö­tei­siä aja­tuk­sia kat­so­jis­sa. Ase­tel­mat eivät ole mus­ta­val­koi­sia.
D­raa­man kul­mi­naa­tio­pis­teitä ovat jor­da­nia­lai­sen tie­dus­te­lu­pal­ve­lun joh­ta­jan (Mark St­rong) opit, joi­den mu­kaan ki­du­tus ei toi­mi, kos­ka uh­ri ker­too mitä ha­lu­taan. Hur­jia ovat tun­teet­to­mak­si muo­vau­tu­neen CIA-po­mon (Rus­sell Crowe) pu­sun­kos­teat huu­let las­ten­sa ra­kas­ta­va­na ar­ki-isänä sa­maan ai­kaan, kun hän an­taa tap­pokäs­kyjä nap­pi­mik­ro­fo­niin­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

DVD:n kuva on tarkka jopa erottelevampaan BD-versioon verrattuna. Laadukas ääniraita. Ekstroissa kommenttiraita ja 23 min. dokumentit. (PS)
09/04/2009
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy